Trang chủ
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:16
6163 Lượt xem

Bảo đảm an ninh xã hội ở Anh và một số gợi mở đối với Việt Nam

TS VÕ CÔNG KHÔI

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: An ninh xã hội là trạng thái an toàn và bình yên của một cộng đồng xã hội, trong đó an ninh, trật tự, an toàn là thước đo quan trọng hàng đầu, phản ánh chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân. Hiện nay, cuộc sống bình thường của người dân ở nhiều nơi vẫn đang bị đe dọa bởi nhiều nguy cơ hiện hữu, như xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, thiên tai, thảm họa môi trường, dịch bệnh... Bài viết khái quát quá trình hình thành và phát triển hệ thống an ninh xã hội ở Anh, từ đó đưa ra một số gợi mở về chính sách an ninh xã hội cho Việt Nam.

Từ khóa: an ninh xã hội; chính sách an ninh xã hội; Anh Quốc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền