Trang chủ
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 15:32
5794 Lượt xem

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp

ThS PHẠM THỊ THU SƯƠNG

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

 

Tóm tắt: Trong thời gian qua, các khu công nghiệp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, song lại gây ra không ít hệ lụy về ô nhiễm môi trường. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp nước ta trong thời gian tới.

Từ khóa: bảo vệ môi trường, khu công nghiệp, ô nhiễm môi trường.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền