Trang chủ
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:26
4645 Lượt xem

Vai trò của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

PGS, TS NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng mạng internet, các trang thông tin điện tử để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, báo chí, truyền thông đã phát huy vai trò, trở thành vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bài viết phân tích vai trò của báo chí, truyền thông trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, chỉ ra những hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp phát huy sức mạnh của báo chí, truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ khóa: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí, truyền thông.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền