Trang chủ
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:46
5089 Lượt xem

Đổi mới phương thức giáo dục văn hóa chính trị cho sinh viên hiện nay

ThS PHAN HOÀNG QUỲNH

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Phương thức giáo dục văn hóa chính trị cho sinh viên có vai trò quan trọng, góp phần quyết định hiệu quả giáo dục toàn diện. Bài viết làm rõ khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc và nội dung đổi mới phương thức giáo dục văn hóa chính trị cho sinh viên, phù hợp với môi trường giáo dục đang có nhiều thay đổi.

Từ khóa: văn hóa chính trị; phương thức giáo dục văn hóa chính trị cho sinh viên.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền