Trang chủ
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:48
4836 Lượt xem

Đạo đức kinh doanh và thương hiệu của doanh nghiệp

PGS, TS BÙI HOÀI SƠN

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững, bên cạnh vấn đề lợi nhuận, doanh nghiệp cần chú ý đến yếu tố đạo đức kinh doanh và xây dựng thương hiệu. Bài viết phân tích mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và thương hiệu của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để các doanh nghiệp phát triển thương hiệu thông qua xây dựng đạo đức kinh doanh.

Từ khóa: kinh tế và văn hóa; đạo đức kinh doanh; văn hóa doanh nghiệp; thương hiệu.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền