Trang chủ
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:59
5436 Lượt xem

Một số vấn đề về xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc

TS NGUYỄN ĐÌNH THUẬN

Trường Chính trị Thành phố Đà Nẵng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Từ sau Đại hội XVIII (năm 2012), Đảng Cộng sản Trung Quốc đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý đảng nghiêm minh toàn diện, xác định đây là một thành tố của bố cục chiến lược "bốn toàn diện". Trong đó, việc xây dựng hệ thống các quy định nội bộ của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bài viết tập trung làm rõ quan điểm và quá trình xây dựng hệ thống quy định nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Trung Quốc; quản lý đảng; hệ thống quy định.                   

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền