Trang chủ
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 11:01
4871 Lượt xem

Pháp luật của Hàn Quốc về quyền của người cao tuổi và kinh nghiệm

ThS NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG

Viện Quyền con người,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Hàn Quốc bước vào thời kỳ già hóa dân số từ rất sớm, năm 2008 và sẽ bước vào thời kỳ siêu già vào năm 2050. Bài viết phân tích những đạo luật của Hàn Quốc về bảo đảm quyền của người cao tuổi trước tác động già hóa dân số. Trên cơ sở đó, gợi mở một số kinh nghiệm đối với Việt Nam.

Từ khóa: pháp luật Hàn Quốc về quyền của người cao tuổi; già hóa dân số; Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền