Trang chủ
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 14:15
4464 Lượt xem

Giảng dạy trung cấp lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

ThS LÊ THỊ TÌNH

ThS NGUYỄN HOÀNG LÝ

Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

 

Tóm tắt: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu, nhiệm vụ tự thân trong giảng dạy giáo dục lý luận chính trị. Bài viết chỉ ra sự tất yếu, thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị hiện nay.

Từ khóa: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác quan điểm sai trái, thù địch; Trường Chính trị; Gia Lai.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền