Trang chủ
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 14:27
4489 Lượt xem

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới mô hình làng thông minh

TS ĐỖ THỊ PHƯƠNG HOA

Trường Đại học Thương mại

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

 

Tóm tắt: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển của nhân loại. Chuyển đổi số trở thành xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích chủ trương về chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng làng thông minh ở nước ta, chỉ ra thực trạng một số mô hình làng thông minh hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh trong thời gian tới.

Từ khóa: chuyển đổi số; chuyển đổi số nông thôn; nông thôn thông minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền