Trang chủ
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2022 14:38
5352 Lượt xem

Chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam

ThS NGUYỄN THỊ THUÝ THẢO

Tạp chí Lý luận chính trị,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 537 (11-2022)

 

Tóm tắt: Sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá đã được nâng lên, tỷ lệ người sử dụng thuốc lá và sản lượng thuốc lá hằng năm có xu hướng giảm; các mô hình không hút thuốc lá trong cơ quan, doanh nghiệp, nơi công cộng... trở nên phổ biến. Tuy nhiên, đến nay, tỷ lệ người sử dụng thuốc lá tại Việt Nam vẫn cao; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá còn nhiều bất cập. Do đó, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá là việc làm cần thiết và cấp bách.

Từ khóa: pháp luật; chính sách; phòng, chống tác hại thuốc lá.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền