Trang chủ
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:41
3811 Lượt xem

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

TS PHẠM HỒNG SƠN

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chính trị, là sứ mệnh, trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của tổ chức đoàn. Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức đoàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bài viết tập trung phân tích những kết quả, hạn chế trong quá trình Đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của Đoàn trong công tác này.

Từ khóa: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền