Trang chủ
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:42
3945 Lượt xem

Cuốn sách của Tổng Bí thư cung cấp luận cứ cho việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

TS LÊ THỊ CHIÊN

Văn phòng Ban Chỉ đạo 35,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính thức ra mắt bạn đọc đúng vào dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023). Cuốn sách không chỉ cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn của người đứng đầu Đảng ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà còn cung cấp những luận cứ xác đáng, thuyết phục để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về nhiệm vụ rất quan trọng này của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cuốn sách; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền