Trang chủ
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 13:06
3838 Lượt xem

Để từ chức trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ hiện nay

TS NGUYỄN THỊ THANH DUNG

Viện Chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Trong văn hóa chính trị của nhiều nước phát triển, sẵn sàng từ chức trở thành hành vi được coi là “có văn hóa” khi tham gia vào đời sống chính trị. Từ ý nghĩa đó, hành vi “từ chức” được xem là hành vi ứng xử văn minh ở các nước tiên tiến. Trên cơ sở phân tích thực trạng vấn đề từ chức ở Việt Nam, bài viết đề xuất giải pháp góp phần xây dựng hành vi “từ chức” trở thành văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức khi không đủ uy tín, năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ khóa: văn hóa; từ chức; văn hóa chính trị.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền