Trang chủ
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:04
1791 Lượt xem

Công an nhân dân khắc ghi lời dạy “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

TS HÀ VĂN LUYẾN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

HÀN ANH TUẤN

Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Danh dự của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam là yếu tố quan trọng hàng đầu, là bức tường thành vững chắc quyết định hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi giai đoạn cách mạng. Trên cơ sở làm rõ những vấn đề chung liên quan trực tiếp đến lời dạy “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, bài viết đã phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư đối với toàn lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Từ khóa: Danh dự; Công an nhân dân; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền