Trang chủ
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:11
1896 Lượt xem

Phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long

TS HÀ VIỆT HÙNG

Viện Xã hội học và phát triển,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn từ 2010-2020. Đồng bằng sông Cửu Long không còn là “vùng trũng giáo dục” nhưng vẫn nằm trong nhóm hai vùng (cùng với Tây Nguyên) có các chỉ báo về phát triển giáo dục hạn chế hơn so với các vùng khác trong cả nước. Do đó, cần có các giải pháp cụ thể, phù hợp cho giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của vùng. 

Từ khóa: phát triển giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, đồng bằng sông Cửu Long.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền