Trang chủ
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:14
1806 Lượt xem

Hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội

PGS, TS TÀO THỊ QUYÊN

Viện Nhà nước và pháp luật,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Giám sát văn bản quy phạm pháp luật là một trong những hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội thời gian qua đã đạt những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, so với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, hoạt động này còn có bất cập, hạn chế. Vì vậy, cần thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này.

Từ khóa: giám sát của Quốc hội; văn bản quy phạm pháp luật.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền