Trang chủ
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:15
1827 Lượt xem

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện trách nhiệm xã hội

ĐÀO XUÂN HUY

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đang ngày càng được chú trọng. Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, thân thiện môi trường và phát triển bền vững, đã đặt ra nhu cầu cấp thiết để nghiên cứu về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp FDI. Bài viết tìm hiểu về thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, từ đó đưa ra một số khuyến nghị để mang lại lợi ích hài hòa cho cả doanh nghiệp và các bên liên quan.

Từ khóa: trách nhiệm xã hội; doanh nghiệp FDI; Hưng Yên.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền