Trang chủ
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:20
3690 Lượt xem

Phân tích hành vi cán bộ từ lý thuyết “vòng xoắn của sự im lặng” và khuyến nghị chính sách

ThS NGUYỄN YẾN NHI

ThS NGUYỄN THÀNH TRUNG

Học viện Chính trị khu vực IV

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Qua phân tích hiện tượng một số cán bộ rời bỏ cơ quan nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công thấp và thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ở Việt Nam, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây, bài viết phân tích vấn đề “rời bỏ”, “thận trọng” và “không dám hành động” của một số cán bộ và tác động tiêu cực của nó đến kinh tế, chính trị, xã hội địa phương. Luận giải từ lý thuyết “vòng xoắn của sự im lặng” cho thấy nguyên nhân của những hiện tượng đó là tâm lý e dè, sợ sai và sợ bị cô lập của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, bài viết khuyến nghị các giải pháp xây dựng chính sách bảo vệ cán bộ, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung.

Từ khóa: vòng xoắn của sự im lặng; rời bỏ, thận trọng, không dám hành động; bảo vệ cán bộ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền