Trang chủ
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:22
2912 Lượt xem

Hợp tác Việt Nam - Ôxtrâylia về hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia trong hội nhập quốc tế

PGS, TS THÁI VĂN LONG

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, đặt ra nhiều thách thức đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu cũng như từng quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, để xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, Việt Nam cần tận dụng, khai thác, phát triển tốt những quan hệ hiện có, các đối tác chiến lược. Việc đẩy mạnh, nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với Ôxtrâylia sẽ là giải pháp hỗ trợ đắc lực cho chủ trương nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia của Việt Nam trong hội nhập và phát triển.   

Từ khóa: quản trị quốc gia, quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ giữa Việt Nam - Ôxtrâylia.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền