Trang chủ
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 11:04
3784 Lượt xem

Cạnh tranh cường quốc trong chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden

TS NGÔ CHÍ NGUYỆN
ThS Dương THÙY LINH
Viện Quan hệ quốc tế,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Chiến lược An ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Joe Biden đề cập đến những lĩnh vực, phạm vi, mối quan tâm an ninh đa dạng của Mỹ, trong đó cạnh tranh nước lớn, mà trọng điểm là giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga tiếp tục là nội dung bao trùm, nổi bật nhất. Chiến lược này thể hiện một số điểm khác biệt so với các chính quyền tiền nhiệm từ cách đánh giá, xác định đối thủ cho đến phạm vi cạnh tranh và các biện pháp hành động, nhất là khi so sánh với Chiến lược An ninh quốc gia năm 2017 dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Từ khóa: chính quyền Joe Biden; Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ; cạnh tranh cường quốc.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền