Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vai trò của Mỹ trong tranh chấp lãnh thổ Ấn Độ - Pakixtan
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:57
9732 Lượt xem

Vai trò của Mỹ trong tranh chấp lãnh thổ Ấn Độ - Pakixtan

NCS NGUYỄN THỊ OANH

Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á,

Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

NCS QUÁCH THỊ HUỆ

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Pakixtan - hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ở Nam Á, đã và đang là vấn đề nóng không chỉ đối với khu vực mà còn ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Sự can dự của Mỹ vào vấn đề này trong suốt nhiều thập kỷ qua đã có những điều chỉnh do tác động của bối cảnh khu vực, quốc tế, sự thay đổi lợi ích chiến lược và quan điểm chính trị của Mỹ đối với Nam Á. Bài viết làm rõ vai trò của Mỹ trong tranh chấp lãnh thổ Ấn Độ - Pakixtan với tư cách là đồng minh của Pakixtan(1) và là đối tác chiến lược của Ấn Độ. Qua đó chỉ ra sự thay đổi của Mỹ từ vai trò là chủ thể giải quyết xung đột thành chủ thể quản lý khủng hoảng và đưa ra một số nhận định về động cơ chính sách của Mỹ trong tranh chấp lãnh thổ Ấn Độ - Pakixtan. Bài viết là kết quả nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 506.01-2020.301.

Từ khóa: tranh chấp lãnh thổ, Ấn Độ, Pakixtan, vai trò Mỹ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền