Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Trọng dụng, phát triển nhân tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:39
2994 Lượt xem

Trọng dụng, phát triển nhân tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TS NGUYỄN DUY QUỲNH

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Phát triển nhân tài là công việc quốc gia đại sự của mọi quốc gia, có liên quan tới sự phát triển đất nước, sự tồn vong của dân tộc. Bài viết góp phần làm rõ những cống hiến nổi bật của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực nhân tài. Đó là những chỉ dẫn quan trọng giúp Đảng và Nhà nước ta đề ra những chủ trương, chính sách trọng dụng, phát triển nhân tài, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; phát triển, trọng dụng nhân tài.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền