Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Những chỉ dẫn trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy vai trò nêu gương, tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:36
3263 Lượt xem

Những chỉ dẫn trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy vai trò nêu gương, tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

PGS, TS NGUYỄN THỊ BÁO

Viện Nhà nước và Pháp luật,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Nêu gương, tự soi, tự sửa là biểu hiện cụ thể của tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thường xuyên để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nêu gương, tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên là biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được thể hiện trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ khóa: nêu gương; tự soi; tự sửa; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền