Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhà nước Việt Nam có toàn quyền và thực hiện đầy đủ quyền lực được nhân dân giao phó
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:47
3427 Lượt xem

Nhà nước Việt Nam có toàn quyền và thực hiện đầy đủ quyền lực được nhân dân giao phó

TS TRẦN THÁI HÀ

Khoa Nhà nước và Pháp luật,

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đầy đủ quyền lực trong tổ chức và hoạt động, thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước theo sự ủy quyền của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước hoàn toàn không làm cho Nhà nước giảm sút quyền lực, trái lại bảo đảm cho Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thật sự là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Bài viết phân tích các cơ sở pháp lý và thực tiễn minh chứng cho sự thực quyền của Nhà nước Việt Nam.

Từ khóa: quyền lực của Nhà nước; sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.     

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền