Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan hệ Việt - Pháp sau 50 năm nhìn lại
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:59
4322 Lượt xem

Quan hệ Việt - Pháp sau 50 năm nhìn lại

PGS, TS NGUYỄN VĂN LAN

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Nhìn lại mối quan hệ Việt - Pháp từ lịch sử đến hiện tại, đặc biệt trong 50 năm qua (1973 - 2023), có sự phát triển vượt bậc, ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Bài viết khái quát lại chặng đường phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Từ khóa: Việt Nam; Pháp; quan hệ ngoại giao; đối tác chiến lược.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền