Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phòng, chống tham nhũng vặt góp phần củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 09:12
3366 Lượt xem

Phòng, chống tham nhũng vặt góp phần củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở

TS CẦM THỊ LAI

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS, TS VŨ CÔNG GIAO

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Tham nhũng vặt xảy ra phổ biến ở hầu hết quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do những đặc điểm khác với tham nhũng lớn nên ngoài những biện pháp chung, cần chú trọng những biện pháp đặc thù để phòng, chống tham nhũng vặt hiệu quả. Bài viết làm rõ tính chất đặc thù của tham nhũng vặt, đưa ra các biện pháp phòng, chống dạng tham nhũng này ở nước ta nhằm xây dựng hệ thống chính trị cấp cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Từ khóa: tham nhũng vặt; phòng, chống tham nhũng vặt; hệ thống chính trị cấp cơ sở.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền