Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 13:01
3433 Lượt xem

Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

ThS TRỊNH THỊ KIM THOA

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông,

Đại học Thái Nguyên

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, ở nước ta, trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế, các mục tiêu phát triển môi trường bền vững chưa thực sự được quan tâm đúng mức; tình trạng suy thoái môi trường như: suy giảm nguồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, suy thoái đất đai, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước,... vẫn diễn ra. Bài viết phân tích thực trạng môi trường ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững.

Từ khóa: bảo vệ môi trường; phát triển bền vững; thực trạng môi trường Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền