Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên hiện nay (qua khảo sát tại các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ)
Thứ ba, 20 Tháng 4 2021 16:03
500 Lượt xem

Nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên hiện nay (qua khảo sát tại các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ)

(LLCT) - Bản lĩnh chính trị của sinh viên là tổng hòa những tri thức chính trị, ý chí chính trị và niềm tin chính trị. Nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên không chỉ tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mà còn rèn luyện khả năng kiên trì vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt đến mục tiêu. Bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ hiện nay.

Ảnh: Sinh viên trường Đại học Vinh, Nghệ An

Từ khóa: bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chính trị của sinh viên, trường đại học, vùng Bắc Trung Bộ.

1. Bản lĩnh chính trị của sinh viên

Bản lĩnh chính trị là phẩm chất quan trọng hàng đầu cần phải có của sinh viên. Bản lĩnh chính trị là điều kiện cần thiết để bảo đảm cho mỗi người có định hướng chính trị đúng đắn, luôn làm chủ bản thân, làm chủ hoàn cảnh thực tiễn và kiểm soát được hành vi, thái độ của mình trong mọi tình huống. Đó chính là sự vững vàng, kiên định, chủ động trong cả suy nghĩ và hành động trước những khó khăn, thách thức của cuộc sống. Như V.I.Lênin từng nhấn mạnh: “Nếu trong thời kỳ đấu tranh chống giai cấp tư sản, giai cấp vô sản không rèn luyện cho mình một tinh thần giác ngộ cao, một tính kỷ luật cao, một lòng trung thành cao độ, tức là những đức tính cần thiết để đảm bảo cho giai cấp vô sản giành chiến thắng hoàn toàn kẻ thù truyền kiếp của mình thì không thể nói đến chuyên chính vô sản được”(1). Bản lĩnh chính trị của sinh viên bao gồm tổng hợp biện chứng của nhiều yếu tố, nhiều mối quan hệ, nhiều thuộc tính vốn có từ ba bộ phận cơ bản cấu thành đó là tri thức chính trị, ý thức chính trị và niềm tin chính trị. Ba yếu tố này có sự thống nhất, phát triển, tạo nên trạng thái chính trị bền vững, ổn định, bảo đảm tính định hướng chính trị đúng đắn, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn xã hội.

Sinh viên là lực lượng tạo nguồn cho đội ngũ trí thức, chính họ sẽ là những người quyết định tương lai và vận mệnh của đất nước sau này. Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X (2018) đề ra mục tiêu “Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc…”. Do đó, nâng cao bản lĩnh chính trị là yêu cầu và trách nhiệm của các trường đại học, các tổ chức chính trị-xã hội và của bản thân mỗi sinh viên.

2. Một số kết quả đạt được trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên hiện nay

Vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam gồm có 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trong đó, 5 tỉnh có trường đại học (trừ tỉnh Quảng Trị). Sinh viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ do những tác động của những yếu tố lịch sử, địa lý và xu thế phát triển của thời đại đã tạo nên đặc trưng riêng biệt, rất dễ phân biệt với sinh viên các vùng khác trong nước. Trong những năm qua, các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ chú trọng nâng cao tri thức chính trị, rèn luyện ý chí và bồi dưỡng niềm tin của sinh viên để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực và cả nước. Nhằm làm sáng tỏ thực trạng bản lĩnh chính trị của sinh viên hiện nay, tác giả đã tiến hành điều tra xã hội học ở 05 trường đại học(3). Kết quả điều tra cho thấy, việc nâng bản lĩnh chính trị của sinh viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể như sau:

Thứ nhất, sinh viên tích cực rèn luyện tri thức chính trị

Các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ chú trọng trang bị tri thức khoa học nền tảng cho sinh viên trước và trong khi tiếp cận các tri thức khoa học chuyên ngành. Nhờ đó, sinh viên nắm vững các quan điểm, học thuyết chính trị, những hiểu biết căn bản về hệ tư tưởng chính trị trong lịch sử, lý thuyết xây dựng các thể chế, lý thuyết xây dựng, ban hành và thực thi các chính sách. Đặc biệt, đa số sinh viên đều nhận thức cao về sự cần thiết của việc học tập các môn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (có 81% sinh viên được hỏi khẳng định mức độ rất cần thiết của các môn học này). Điều đó cho thấy tính đúng đắn của công tác định hướng tư tưởng cho sinh viên ở các trường. Bên cạnh đó, có 67% sinh viên khẳng định thường xuyên tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội và quan tâm, tham gia ngày càng nhiều đến những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước, của địa phương và nhà trường. Từ thực tiễn hoạt động Đoàn, Hội đã xuất hiện nhiều tấm gương “Sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng Giêng”, sinh viên sống đẹp, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; nhiều sinh viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần hình thành thế hệ sinh viên có bản lĩnh, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế.

Thứ hai, sinh viên tích cực rèn luyện ý chí chính trị

Hầu hết sinh viên đều thể hiện tính độc lập và chủ động trong tư duy và hành động. Sinh viên đã mạnh dạn dấn thân vào những hoạt động xã hội mang lại thay đổi tích cực cho bản thân như các câu lạc bộ chuyên môn, câu lạc bộ tình nguyện, câu lạc bộ sở thích, năng khiếu… với quy mô và không gian ngày càng mở rộng. Ngoài ra, sinh viên một số trường còn tham gia các dự án lớn nhỏ với mục tiêu hướng nghiệp việc làm vừa có giá trị thực tiễn lại vừa mang lợi ích trực tiếp cho cộng đồng. Năm 2019, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức được đánh giá ý tưởng xuất sắc khi tham dự “Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia”. Trường Đại học Vinh từ năm 2015-2020 đã tổ chức hơn 80 chương trình hội thảo, hội nghị, các diễn đàn tư vấn cho sinh viên; triển khai 7 khóa đào tạo về “Khởi sự kinh doanh”; tổ chức hàng chục khóa đào tạo kỹ năng mềm, tập huấn “Thương mại điện tử” và Talk Show… Qua đó, sinh viên được định hướng, tư vấn, hỗ trợ và giới thiệu việc làm trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp, tạo niềm tin và quyết tâm thực hiện những mục tiêu đã đề ra.

Thứ ba, sinh viên tích cực rèn luyện niềm tin chính trị

Niềm tin chính trị là yếu tố cốt lõi hình thành nên bản lĩnh chính trị của sinh viên dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa tri thức chính trị và ý chí chính trị. Kết quả khảo sát cho thấy, đa số sinh viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Sự khác nhau tương đối rõ giữa mức độ “Rất tin tưởng” là 83,7% sinh viên với “Không tin tưởng lắm” là 5,3% sinh viên cho thấy sinh viên đã xây dựng niềm tin đúng đắn bằng tình cảm và lý trí của mình. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với những con người không có niềm tin chính trị hay sự thờ ơ, không quan tâm tới những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước.

Niềm tin chính trị của sinh viên thể hiện ở nhận thức chính trị tích cực. Sinh viên đã ý thức được những phẩm chất cần cù, chịu khó, tinh thần ham học và hiếu học vốn là biểu tượng đặc trưng của văn hóa Bắc Trung Bộ là những yếu tố quyết định đến sự thành đạt cá nhân. Bởi vậy, có 67% sinh viên khẳng định yếu tố quyết định kết quả trưởng thành của sinh viên hiện nay là nỗ lực cá nhân. Niềm tin chính trị tạo động lực cho sinh viên tích cực rèn luyện và phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong 5 năm qua, tổ chức Đảng trong các Trường Đại học vùng Bắc Trung Bộ đã kết nạp được hơn 2.000 sinh viên vào Đảng. Với niềm tin và lòng tự hào trước những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua, có 89,9% sinh viên được hỏi khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

3. Một số hạn chế và vấn đề đặt ra về bản lĩnh chính trị của sinh viên

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng việc rèn luyện bản lĩnh chính trị của sinh viên các trường đại học vẫn còn có những hạn chế, đó là: Thứ nhất, một bộ phận sinh viên chưa thực sự quan tâm đến đời sống chính trị, thậm chí có những nhận thức sai lệch về tình hình chính trị của đất nước, về vai trò lãnh đạo của Đảng, hoài nghi vào sự thành công của con đường đi lên CNXH …do bị tác động bởi những thông tin “xấu”, “độc”, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; dẫn đến những phát ngôn và hành động thiếu chuẩn mực cả trong đời sống sinh hoạt hàng ngày lẫn trên mạng xã hội. Thứ hai, việc xác định mục đích học tập chưa rõ ràng do không có chính kiến khi chọn nghề hoặc chọn sai nghề đã có những tác động không nhỏ đến động cơ học tập của sinh viên. Thứ ba, không ít sinh viên thờ ơ với  những hoạt động mang tính cộng đồng, không tham gia các phong trào do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức.

Ngược dòng thời gian vài thập niên trước đây, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là mong muốn và khát khao của đại bộ phận giới trẻ thì ngày nay, một bộ phận sinh viên không tha thiết phấn đấu trở thành đảng viên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ kết nạp đảng viên chưa tương xứng với lực lượng sinh viên hiện có. Do đó, tình trạng “khô Đảng”, “nhạt Đảng” trong những năm gần đây là một thực trạng đáng báo động trong tư tưởng, nhận thức chính trị của một bộ phận sinh viên.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó trước hết là xu thế toàn cầu hóa và mặt trái của kinh tế thị trường đã tác động đến tư tưởng, đạo đức, lối sống và hành vi của sinh viên. Bên cạnh đó, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch gây khó khăn đối với công tác định hướng giáo dục bản lĩnh chính trị sinh viên. Khi đời sống kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, sự đầy đủ về vật chất và tinh thần, dưới một góc độ nào đó cũng làm ảnh hưởng đến ý chí phấn đấu của một bộ phận sinh viên. Sự yếu kém và hạn chế về bản lĩnh chính trị cũng bắt đầu từ chính bản thân sinh viên. Sinh viên với đặc điểm là lứa tuổi đang đạt đến sự hoàn thiện về thể chất và tinh thần, có đời sống tâm lý phong phú và nhu cầu cá nhân đa dạng. Tuy nhiên, nhược điểm của lứa tuổi này là thiếu thực tế, chủ quan, chuộng hình thức, rất dễ bị tác động bởi mặt trái của kinh tế thị trường.

Trước thực trạng bản lĩnh chính trị của sinh viên các trường đại học hiện nay, đặt ra một số vấn đề cần quan tâm đó là:

Một là, mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị nhằm xây dựng người sinh viên phát triển toàn diện với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số sinh viên. Hiện nay, một bộ phận sinh viên có động cơ, thái độ học tập chưa đúng đắn, chưa tự giác học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một bộ phận sinh viên học chỉ mong sao có bằng cấp, chưa thực sự quan tâm đến việc tích lũy kiến thức chuyên môn để khi ra trường phục vụ công việc. Vẫn còn một bộ phận sinh viên thờ ơ với tình hình chính trị của đất nước, ngại tham gia các hoạt động xã hội, lập trường tư tưởng không vững vàng, mờ nhạt về lý tưởng, lối sống buông thả, chạy theo đồng tiền và những thị hiếu tầm thường, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.

Hai là, mâu thuẫn giữa phát huy bản lĩnh chính trị của sinh viên với hiện thực cuộc sống đang diễn biến phức tạp. Ở nhà trường, trên lớp học, trong gia đình, qua các phong trào sinh hoạt Đoàn, Hội, sinh viên được nghe thuyết giảng những vấn đề lý luận về tri thức khoa học, về lý tưởng, niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển đất nước... Thế nhưng thực tiễn cuộc sống có những hiện tượng, sự việc trái ngược lại với những điều đã học, làm cho không ít sinh viên hụt hẫng, mất niềm tin. Những mâu thuẫn này đang hàng ngày, hàng giờ tác động trực tiếp đến bản lĩnh chính trị của sinh viên.

Ba là, mâu thuẫn giữa nhu cầu việc làm đối với sinh viên sau khi ra trường với thị trường lao động ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt. Mong muốn của sinh viên sau khi ra trường là tìm kiếm được việc làm phù hợp với kiến thức đã được học nhưng thực tế là nhiều sinh viên không tìm được việc làm đúng chuyên môn hay lương quá thấp không đủ trang trải nhu cầu cuộc sống… Điều này đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, trong đó, không chỉ gây lãng phí rất lớn nguồn lực mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của sinh viên.

4. Một số giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên hiện nay

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sinh viên. Đây là vấn đề quan trọng, mang tính quyết định việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên. Thực hiện tốt công tác này là nhằm định hướng chính trị, cơ sở pháp lý để các trường đại học, cao đẳng nói chung, các trường đại học ở các tỉnh Bắc Trung Bộ nói riêng triển khai đúng hướng nhiệm vụ giáo dục và đào tạo cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. Để sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sinh viên có hiệu quả cao, trước hết các trường đại học cần đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị cho thế hệ trẻ; trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức cho sinh viên về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Muốn vậy, các trường cần tích cực đổi mới cả về nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng: ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực đào tạo nhằm từng bước thẩm thấu, nâng cao nhận thức của sinh viên. Qua đó, một mặt vừa tạo sự hứng khởi cho sinh viên trong nắm bắt, tiếp thu các vấn đề chính trị, mặt khác, tạo cho sinh viên thói quen quan tâm tới tình hình chính trị, biết phân biệt đúng sai, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng và quan trọng hơn là có trách nhiệm với tình hình chính trị của đất nước, được thể hiện bằng hành động cụ thể.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường, nhằm tạo lập ý thức trách nhiệm của sinh viên đối với bản thân, nhà trường và xã hội. Cần tiếp tục chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, thế giới quan cách mạng, nhân sinh quan đúng đắn, làm cho lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu vào từng sinh viên, giúp sinh viên hăng hái học tập, tích cực rèn luyện, sẵn sàng đảm nhiệm những nhiệm vụ to lớn mà công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra. Trong giai đoạn hiện nay, các trường đại học cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy lý luận chính trị, trong đó cần chú ý nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người giảng viên. Bên cạnh đó, cần triển khai có hiệu quả Kết luận 94-KL/TW ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.

Ba là, chú trọng giáo dục truyền thống tốt đẹp của quê hương, của dân tộc, nhằm bồi dưỡng tình cảm đúng đắn cho sinh viên. Bắc Trung Bộ là vùng đất có truyền thống văn hóa đặc trưng với nhiều giá trị tốt đẹp, người dân nơi đây có truyền thống lao động cần cù, siêng năng, chịu thương chịu khó, ham học và hiếu học… với một ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Các trường đại học cần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập và tự cường của con người Bắc Trung Bộ, tinh thần vượt khó, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học, xây dựng ý thức tập thể, ý thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội cho sinh viên; giáo dục truyền thống cần cù, tiết kiệm cho sinh viên để rèn luyện tình yêu lao động, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, xã hội, rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho sinh viên trong thời đại công nghệ 4.0.

Bốn là, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên. Tổ chức Đoàn, Hội cần tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị cho sinh viên bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, trong đó gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định hướng cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu theo tiêu chí “sinh viên 5 tốt”. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Trung ương Đoàn phát động một cách sáng tạo, hiệu quả để trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đại bộ phận sinh viên.

Năm là, tăng cường tổ chức các hoạt động thực tiễn, trong đó cần đặc biệt nêu những tấm gương tiêu biểu để tạo sức lan tỏa, khơi dậy ý chí, khát vọng cho sinh viên. Các trường đại học cần chú ý tính định hướng tư tưởng cho sinh viên, đồng thời cần quan tâm hơn nữa đến đặc thù tâm lý lứa tuổi, tránh nặng nề, khô cứng nhưng cũng không hời hợt, thiếu chiều sâu trong giáo dục chính trị. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục và dư luận xã hội để khuyến khích hay phê phán để các chủ thể tự giác điều chỉnh hành vi của mình theo các chuẩn mực, giá trị của đạo đức xã hội. Tổ chức Đoàn, Hội sinh viên cần chủ động, tích cực đẩy mạnh nêu gương từ cách làm việc, sự cống hiến vì cộng đồng, lối sống đẹp của những cá nhân hay những công trình, phần việc có ý nghĩa của những tập thể để truyền cảm hứng, cũng cố niềm tin cho sinh viên.

Sáu là, phát huy vai trò cá nhân tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị. Để có sự chuyển hóa từ tri thức, ý chí, niềm tin thành bản lĩnh chính trị đòi hỏi quá trình tự rèn luyện của bản thân sinh viên theo định hướng từ các chủ thể giáo dục. Quá trình này có thể được coi là hình thức hoạt động nhận thức của cá nhân nhằm nắm vững hệ thống tri thức và kỹ năng do sinh viên tiến hành trên lớp hoặc ngoài lớp theo hoặc không theo chương trình và giáo trình quy định. Tuy nhiên, để quá trình rèn luyện đạt kết quả tốt cần thiết có sự tự nguyện, tự giác theo ý thức tích cực của sinh viên, hay đó là quá trình “tự thân vận động” biến “quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục”.

Bảy là, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong sinh viên. Phát triển đảng viên trong sinh viên không những góp phần bổ sung nguồn sinh lực, trí lực cho Đảng, mà qua đó còn củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên. Đảng ủy, ban giám hiệu các trường đại học cần đặc biệt quan tâm đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, xét kết nạp sinh viên ưu tú vào Đảng. Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong công tác phát hiện, bồi dưỡng sinh viên ưu tú cho Đảng.

Tám là, các trường đại học cần định hướng đào tạo ngành nghề đáp ứng nhu cầu xã hội. Nước ta đang có những bước chuyển mạnh mẽ trong xu thế hội nhập và phát triển, vì vậy, sinh viên cần mạnh dạn thay đổi nhận thức, từ “người tìm việc”, “việc có sẵn” sang “việc tìm người”, “việc linh hoạt”, “việc có sẵn”. Mỗi sinh viên trước khi bước chân vào giảng đường đại học phải xác định niềm đam mê, khả năng của mình phù hợp với chuyên ngành nào và tình hình sử dụng chuyên ngành đó ở nơi mình dự định làm việc. Bên cạnh đó, các trường đại học, các địa phương cần có những định hướng, giải pháp đồng bộ trong việc tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường như cho vay vốn giải quyết việc làm; các hoạt động dịch vụ việc làm; hoạt động xuất khẩu lao động; hoạt động thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; gắn với hoạt động đào tạo nghề, truyền nghề, truyền bá các kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh... Bên cạnh đó, cần tăng cường sự kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra; phối hợp giữa các ngành, tổ chức giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

__________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 1-2021

(1) V.I. Lênin: Toàn tập, t.43, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2005, tr.474.

(2) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.162.

(3) Trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa); Trường Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An); Trường Đại học Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh); Trường Đại học Quảng Bình (tỉnh Quảng Bình); Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tài liệu tham khảo:

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

(2) Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức: Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

(3) Đảng ủy Trường Đại học Vinh: Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020-2025.

(4) Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh: Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

(5) Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình: Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

(6) Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế: Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025.

(7) Hội sinh viên Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023), Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2019.

(8) Trần Thành: Bản lĩnh chính trị với năng lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

ThS Trần Thị Thúy

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền