Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
Thứ tư, 18 Tháng 8 2021 16:00
2999 Lượt xem

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

(LLCT) - Đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cho cán bộ, chiến sĩ để có tâm trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trình độ và năng lực tổ chức thực hiện ngày càng cao là một yêu cầu quan trọng của công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Công an thành phố Hải Phòng có các chức năng, nhiệm vụ chính: Một là, tham mưu cho Thành ủy, chính quyền thành phố Hải Phòng về nội dung, phương thức xây dựng các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố; Hai là, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Xây dựng tổ dân phố an toàn, không có tội phạm, tệ nạn xã hội”...; Ba là, hướng dẫn nghiệp vụ cho các lực lượng bảo vệ dân phố ở địa bàn dân cư, củng cố tổ chức, sử dụng các lực lượng này trong công tác an ninh, trật tự.

Những năm qua, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đã chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân tạo thế trận liên hoàn trong phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm; triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo thành phố về lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; tạo thế chủ động để quyết liệt đấu tranh, phòng chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Xác định đúng tầm quan trọng của công tác ĐTBD cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác xây dựng lực lượng, trong thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng đã cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác cán bộ và ĐTBD cán bộ. Công tác tuyển sinh, tuyển dụng, ĐTBD cán bộ đáp ứng kịp thời, có hiệu quả công tác nghiệp vụ, chiến đấu của các đơn vị công an. Công an thành phố quan tâm, đầu tư công tác quản lý hoạt động ĐTBD cán bộ; phối hợp với các học viện, nhà trường trong lực lượng Công an nhân dân, các cơ sở ĐTBD ngoài lực lượng, các đơn vị liên quan tổ chức liên kết mở lớp hoặc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp của Bộ Công an. Công tác quản lý ĐTBD và bố trí cán bộ sau đào tạo phù hợp với chức danh công việc, năng lực chuyên môn đạt được những kết quả tích cực. Phần lớn cán bộ công an thành phố được đào tạo chính quy nghiệp vụ theo quy định của lực lượng. Qua ĐTBD, đội ngũ cán bộ được trang bị kiến thức tương đối toàn diện; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy khoa học, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ, pháp luật, cơ bản có khả năng đáp ứng thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở nhiều lĩnh vực, địa bàn. Phần lớn cán bộ đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy tốt vai trò, sở trường, năng lực công tác.

Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra những yêu cầu mới. So với đòi hỏi thực tiễn, đội ngũ cán bộ công an thành phố Hải Phòng còn có những hạn chế nhất định, trong đó nguyên nhân chính là công tác ĐTBD cán bộ chậm được đổi mới, chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, chưa gắn với quy hoạch và theo chức danh. Ở một số quận, huyện, tình trạng cán bộ công an cấp phường, xã sau khi được đào tạo lại bố trí không đúng địa bàn có nhu cầu, sắp xếp không đúng chuyên môn đã được ĐTBD; việc đầu tư kinh phí cho ĐTBD và chăm lo cơ sở vật chất, bảo đảm các nguồn lực phục vụ công tác ĐTBD chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng ĐTBD.

Trong thời gian tới, hòa bình, hợp tác để phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường. Tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố quốc tế tiếp tục gia tăng. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ; gia tăng liên kết trong - ngoài hòng tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, chuẩn bị điều kiện tiến hành “cách mạng màu” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ XHCN ở nước ta. Nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tệ nạn xã hội; đấu tranh phòng, chống hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu xứng đáng với vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Hải Phòng là thành phố cảng lớn nhất phía Bắc, là cửa ngõ giao lưu quốc tế cả về đường bộ, đường biển và đường hàng không. Cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Tuy nhiên, so với một số địa phương khác, Hải Phòng có đặc thù riêng, là địa phương có sự phát triển kinh tế rất sôi động, với đủ các loại hình kinh tế, dịch vụ; nhất là kinh tế vận tải biển. Dân cư Hải Phòng rất đa dạng, đủ mọi tầng lớp, mọi ngành nghề, thành phần xã hội. Các hoạt động tội phạm rất phức tạp, tình hình an ninh, trật tự có lúc, có nơi chưa thật ổn định. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp; cùng với xu thế quốc tế hóa, đã xuất hiện nhiều nhóm và loại tội phạm mới... làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, đến cuộc sống yên vui lành mạnh, hạnh phúc của nhân dân thành phố. Trước yêu cầu của công tác an ninh, trật tự, để đáp ứng yêu cầu, phải ĐTBD cán bộ Công an Hải Phòng có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ; mưu trí, dũng cảm không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để nâng cao chất lượng công tác ĐTBD đội ngũ cán bộ Công an Hải Phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới cần thực đồng bộ một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, xác định đúng mục tiêu, nhu cầu ĐTBD cán bộ công an

Chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an là sự phản ánh trình độ, năng lực và khả năng nắm bắt, giải quyết các vấn đề do thực tiễn công việc đặt ra. Đó còn là sự phản ánh bản lĩnh chính trị, sự vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng và con đường cách mạng, đem lại sự bình yên cho nhân dân trong mọi lúc, mọi nơi; phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (năm 2018) xác định yêu cầu: “Đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội, công an: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, sức chiến đấu cao; có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; từ 20 - 30% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”(1).

Mục tiêu ĐTBD cán bộ Công an thành phố Hải Phòng là phải bảo đảm đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có kiến thức về khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ và kỹ năng để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bắt nhịp được với đòi hỏi chung của đất nước và từng bước đáp ứng xu thế chung của khu vực, thế giới. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở ĐTBD, huấn luyện; xác định quy mô ngành nghề, cấp trình độ đào tạo phù hợp với cơ cấu và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của lực lượng; phù hợp quy luật phát triển khách quan, những tiến bộ khoa học và công nghệ. Phát triển theo mục tiêu chất lượng, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Để tránh lãng phí trong ĐTBD, cần tiến hành điều tra tổng thể trình độ và nhu cầu ĐTBD, bám sát chỉ tiêu kế hoạch ĐTBD của Bộ Công an để xác định nhu cầu ĐTBD. Nhu cầu ĐTBD đội ngũ cán bộ là “khoảng trống” giữa “thực trạng” và “yêu cầu” cần đạt được. Đây là hoạt động phân tích, đánh giá nhằm xác định mức độ chênh lệch giữa năng lực hiện có trong thực hiện nhiệm vụ thực tế (bao gồm: phẩm chất, thái độ, trình độ chuyên môn, kỹ năng,) với mức năng lực cần phải có cho mỗi vị trí công việc. Vấn đề đặt ra cho khóa ĐTBD là “lấp” được “khoảng trống”, giải quyết được sự “chênh lệch” đó. Việc xác định chính xác nhu cầu ĐTBD là căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch, biên soạn chương trình, tổ chức bồi dưỡng và đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm cho các khóa sau.

Hai là, đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp ĐTBD

Về nội dung, chương trình ĐTBD cần xác định hệ thống cấp học và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hướng bố trí từng lực lượng ở từng cấp trong Công an thành phố. Phân định rõ nội dung kiến thức của cán bộ công an ở từng cấp, bảo đảm tính ổn định, liên thông giữa các cấp học, hệ học và quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về trình độ, năng lực của cán bộ sau khi hoàn thành khóa học. Xác định danh mục ngành đào tạo theo hướng nghiên cứu phát triển nhằm đào tạo cán bộ tham mưu, nghiên cứu, tạo nguồn bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy. Mở rộng và xác định danh mục ngành đào tạo trình độ đại học, sau đại học theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, tạo nguồn bổ nhiệm chức danh nghiệp vụ bậc cao theo yêu cầu bố trí cán bộ của Bộ Công an. Mặt khác, nghiên cứu, triển khai một số môn khoa học mới về dự báo, tham mưu chiến lược; khoa học lãnh đạo, chỉ huy; an ninh phi truyền thống, an ninh thông tin; tội phạm mạng và tội phạm mới.

Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại; kết hợp chặt chẽ, sâu sắc giữa lý luận và thực tiễn; tăng cường sự tương tác giữa giảng viên và học viên thông qua các tình huống thực tiễn để rèn luyện kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng thực hành cho học viên. Tăng cường công tác quản lý, đánh giá chất lượng; kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học đối phó. Chú trọng khả năng khái quát, phát triển chuyên môn; tổng hợp, cập nhật kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm của lĩnh vực công việc đảm nhiệm; khả năng phân tích và ứng dụng lý thuyết, kiến thức, kinh nghiệm, sáng kiến vào thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao khả năng xây dựng quan hệ, giải quyết xung đột và kiềm chế cảm xúc; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp; phân tích, phối hợp, hợp tác liên thông thông tin giao tiếp, hiểu biết về đối tượng bảo đảm an ninh, trật tự; các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng. Tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong giảng dạy, luyện tập, kiến tập, thực tập và giải quyết các tình huống nghiệp vụ thích ứng với các nhiệm vụ mà thực tiễn đặt ra.

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Đội ngũ giảng viên là đội ngũ trực tiếp truyền tải kiến thức, kỹ năng, đóng vai trò quan trọng quyết định chất lượng của khóa học. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là khâu đột phá, trọng tâm trong đổi mới công tác ĐTBD. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của lực lượng Công an nhân dân ngày càng tăng về số lượng, mặt bằng trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm và khả năng nghiên cứu khoa học. Cùng với giảng viên cơ hữu, đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là những cán bộ thực tiễn có năng lực, trình độ, giàu tâm huyết, tham gia giảng dạy tại các học viện, trường công an nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu ĐTBD đội ngũ cán bộ công an, đội ngũ giảng viên cần thường xuyên nỗ lực phấn đấu, nêu cao ý thức trách nhiệm và vinh dự, tự hào là “người thầy - người sĩ quan Công an nhân dân”, không ngừng học tập nâng cao trình độ, trau dồi tri thức, kiến thức, kỹ năng sư phạm và kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn thực tế. Tăng cường đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, lựa chọn những cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ tốt, giàu kinh nghiệm trong các công việc liên quan đến nội dung giảng dạy. Đội ngũ giảng viên phải luôn vững vàng lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, nhân cách; say mê nghiên cứu sáng tạo, là những người truyền lửa cách mạng cho các thế hệ học viên Công an nhân dân.

Bốn là, gắn ĐTBD với bố trí, sử dụng cán bộ   

Trước hết, phải đánh giá đúng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ. Việc cử cán bộ đi đào tạo phải căn cứ quy hoạch cán bộ. Đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ công an trong hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau. Gắn công tác ĐTBD với công tác bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ vào các chức vụ, chức danh các cấp tại Công an các đơn vị, địa phương của thành phố.

Trong quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ công an, cần nghiên cứu, thực hiện các phương thức phù hợp, tránh áp dụng máy móc cách quản lý hành chính, nhằm phát huy cao nhất năng lực, tạo môi trường thuận lợi, giúp các cán bộ công an rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Đặc biệt, phải quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, chú trọng ngay từ khâu tuyển chọn đầu vào đối với học sinh giỏi, sinh viên ưu tú tốt nghiệp ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng; có chính sách giữ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, thường xuyên lựa chọn và đưa cán bộ công an thành phố đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài hoặc đào tạo chuyên sâu sau đại học để có đội ngũ kế cận giỏi trên từng lĩnh vực.

__________________

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 5-2021

(1) ĐCSVN: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2018, tr. 59-60.

ThS NGUYỄN ĐĂNG TỈNH

Công an thành phố Hải Phòng

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền