Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hoạt động truyền thông của cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:47
8671 Lượt xem

Hoạt động truyền thông của cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay

TS NGUYỄN THỊ THU NGA

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra,

Thanh tra Chính phủ

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Truyền thông của cơ quan nhà nước giúp cung cấp thông tin, giải trình về chính sách, pháp luật, định hướng dư luận... Thời gian qua, các cơ quan nhà nước Việt Nam đã thực hiện công tác này một cách chuyên nghiệp, chủ động và hiệu quả hơn nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Thông qua phân tích tình hình thực hiện, những kết quả, hạn chế trong công tác truyền thông của cơ quan nhà nước, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

Từ khóa: truyền thông của cơ quan nhà nước, truyền thông chính sách.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền