Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở miền Trung Lào
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 15:38
5837 Lượt xem

Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở miền Trung Lào

CHANSOULINH INKHAMSENG

NCS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

 

Tóm tắt: Xác định đúng hệ tiêu chí đánh giá là điều kiện đầu tiên để đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ. Đối với đội ngũ cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở miền Trung Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cần quan tâm đầy đủ các tiêu chí: số lượng và cơ cấu; phẩm chất chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; trình độ, năng lực và phong cách công tác; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ khóa: tiêu chí đánh giá cán bộ; cán bộ huyện; các tỉnh miền Trung Lào.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền