Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II
Thứ sáu, 20 Tháng 12 2013 17:12
1812 Lượt xem

Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II

(LLCT) - Sáng 20-12-2013, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II năm 2013. Tham dự buổi lễ có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức lớp học.

(Đồng chí Tạ Ngọc Tấn trao bằng tốt nghiệp cho các Học viên)

Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Thế Dương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo Học viện. 

Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II gồm có 77 học viên, trong đó 01 đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; 25 đồng chí đang công tác tại các bộ, ban, ngành của Trung ương; 52 đồng chí công tác tại các địa phương trong cả nước. Lớp được khai giảng vào ngày 20-8-2013, thời gian học tập là 4 tháng. Lớp học đãbổ sung kiến thức lý luận chính trị - hành chính, năng lực lãnh đạo, quản lý và một số tri thức khác, giúp đội ngũ cán bộ cấp chiến lược hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, đồng thời chủ động chuẩn bị kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của các chức danh quy hoạch cho tương lai và góp phần giúp các  cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý kịp thời nắm bắt, phân tích và xử lý có hiệu quả những vấn đề sinh động, phong phú và phức tạp của bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của mình. Bên cạnh đó, lớp học cũng đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại Quảng Ninh, Ninh Bình, Bộ Giao thông vận tải và đi nghiên cứu thực tế tại Trùng Khánh, Hà Quảng (Cao Bằng); Mường Nhé, Mường Chà (Điện Biên), Lộc Bình, Văn Lãng (Lạng Sơn); Bình Liêu, Hải Hà (Quảng Ninh)… Các chuyến đi thực tế đến vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, giúp học viên nắm bắt tình hình, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu cuộc sống của nhân dân và thực trạng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đang đặt ra... Kết thúc khóa học, 100% học viên của lớp đạt khá, giỏi, trong đó 10 đồng chí học viên đạt xuất sắc, 66 đồng chí đạt loại giỏi và 01 đồng chí đạt loại khá.

(đồng chí Tô Huy Rứa, phát biểu tại buổi lễ)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Rứa hoan nghênh và đánh giá cao sự cố gắng của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí học viên và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thành công lớp học lần thứ hai. Đồng chí nhấn mạnh: chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ cấp cao này là nhiệm vụ hết sức quan trọng nên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt ra yêu cầu rất cao đối với Học viện và học viên về cả kiến thức lý luận và khả năng thực tiễn. Đồng chí đánh giá cao những ưu điểm mà Học viện, học viên và các cơ quan liên quan đã làm được:

Một là, lớp học đã duy trì tốt nội dung của từng chuyên đề và cả chuyên đề chương trình đào tạo, bồi dưỡng; bảo đảm vừa cung cấp những kiến thức cơ bản vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng của lớp học; đã đi sâu nghiên cứu những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời, coi trọng bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khả năng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tế công tác.

Hai là, chương trình đã chú trọng trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện ý thức kỷ luật, tác phong lãnh đạo, quản lý và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ba là, chủ động gắn bồi dưỡng lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng với nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh và bổ sung lý luận. Ban Chỉ đạo và Học viện đã tổ chức thành công các lớp đi thực tế vùng sâu, vùng xa hữu ích.

Bốn là, lớp học đã áp dụng phương pháp dạy học tích cực, từng bước đưa quá trình học tập thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, với ý thức chủ động, tự giác của mỗi học viên theo sự gợi mở, định hướng của giảng viên.

Năm là, quá trình chuẩn bị và tổ chức lớp học có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị có liên quan trong việc bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình học tập, lựa chọn học viên và bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công lớp học.

Đồng chí Tô Huy Rứa cũng nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới, đầy cơ hội và thách thức đan xen, chúng ta có vững và đi lên được hay không, phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chất lượng nguồn nhân lực, trong đó trước hết phải kể đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp. Đội ngũ này phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thường xuyên để trở thành những người "hiền tài" của đất nước, vừa có "tâm" vừa có "tài"; có nhân cách và phong cách cán bộ cách mạng; hội tụ cả năng lực tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và trong kỷ nguyên cách mạng khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần căn dặn: "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Đại hội XI và nhiều Nghị quyết của Trung ương Đảng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo này.

Đồng chí lưu ý, kết quả đạt được qua các lớp vừa qua là đáng ghi nhận và vui mừng, phấn khởi nhưng dẫu sao cũng chỉ là bước đầu và mong muốn các học viên hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đồng thời là những tấm gương sáng về tinh thần thường xuyên học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, xứng đáng với sự tin cậy của các cấp ủy, nơi công tác và sự quan tâm của Trung ương Đảng và Nhà nước. 

Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, khắc phục triệt để các hạn chế để tổ chức các lớp học tiếp theo tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn và trước mắt tích cực công tác chuẩn bị để khai giảng lớp bồi dưỡng thứ ba theo đúng kế hoạch đề ra.

Thay mặt toàn bộ cán bộ, giảng viên Học viện, đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Học viện, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ quyết tâm của Ban chỉ đạo lớp học, của Học viện trước nhiệm vụ và sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Học viện sẽ thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tô Huy Rứa và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ được giao, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng vừa góp phần vào công tác đào tạo cán bộ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ vừa là cơ hội để khẳng định và phấn đấu đảm bảo hoàn thành trách nhiệm, cũng như xây dựng, phát huy uy tín của Học viện trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Học viện sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện chương trình cả về lý thuyết và thực tiễn, kịp thời rút kinh nghiệm để chuẩn bị tổ chức khóa học thứ 3khai giảng vào tháng 1-2014 và nỗ lực phấn đấu tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đặt ra trong công tác đào tạo cán bộ và nâng cao vị thế, tô thắm truyền thống Học viện mang tên Bác Hồ kính yêu, xứng đáng niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự ủng hộ, phối hợp của Ban Tổ chức Trung ương, các bộ, ban ngành Trung ương để tổ chức các khóa học bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấptiếp theo. 

Hoa Mai

Các bài viết khác