Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tín dụng chính sách xã hội với định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường
Thứ tư, 25 Tháng 10 2023 07:52
1959 Lượt xem

Tín dụng chính sách xã hội với định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường

GS, TS TRẦN VĂN PHÒNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết làm rõ vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Tín dụng chính sách xã hội được biểu hiện như: một công cụ, giải pháp quan trọng của Đảng, Nhà nước thực hiện giảm nghèo bền vững; giúp hộ nghèo, hộ chính sách tạo sinh kế, nâng cao sức sản xuất, phát triển bền vững; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.

Từ khóa: tín dụng chính sách xã hội; giảm nghèo bền vững; tránh “tín dụng đen”; an sinh xã hội; ổn định chính trị - xã hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền