Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hồ Chí Minh thâu thái, kết tinh, lan tỏa những giá trị dân tộc và thời đại
Thứ năm, 26 Tháng 10 2023 06:13
2399 Lượt xem

Hồ Chí Minh thâu thái, kết tinh, lan tỏa những giá trị dân tộc và thời đại

PGS, TS Bùi Đình Phong

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh những giá trị dân tộc như bất khuất, kiên cường, tự chủ, sáng tạo, thích ứng hoàn cảnh và mọi biến đổi để giành thắng lợi; là sự thâu thái những giá trị của nhân loại là: hòa bình, độc lập dân tộc, hợp tác, tiến bộ, nhân văn và phát triển. Người đã lan tỏa những giá trị đó trên toàn thế giới, cống hiến vào phong trào giải phóng dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; giá trị dân tộc; giá trị thời đại.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền