Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân tộc, dân chủ, dân quyền ở Việt Nam
Thứ năm, 26 Tháng 10 2023 08:20
2169 Lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân tộc, dân chủ, dân quyền ở Việt Nam

TS Nguyễn Văn Trung

Trường Đại học Vinh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân tộc - quốc gia, dân chủ, dân quyền là quyền độc lập, tự do của đất nước gắn với bảo đảm quyền của người dân được sống ấm no, hạnh phúc. Hiện nay, để bảo đảm việc “lấy dân làm gốc” cần tạo điều kiện để người dân thực hiện vai trò chủ thể, vị trí trung tâm nhằm bảo đảm quyền phát triển bền vững của dân tộc - quốc gia gắn với người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; quyền dân tộc, dân chủ, dân quyền.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền