Trang chủ    Diễn đàn    Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ hai, 13 Tháng 4 2020 20:23
1523 Lượt xem

Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LLCT) - Hiện nay, các thế lực thù địch sử dụng nhiều âm mưu, thủ đoạn khác nhau xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối cách mạng nước ta. Vì thế, nhận diện đúng và đề ra các giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng là nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong đó, thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là thanh niên Học viện) vừa là đối tượng chịu tác động, vừa là lực lượng xung kích trong mặt trận này. 

 

Từ khóa: quan điểm sai trái, xuyên tạc; Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

1. Nhận diện những quan điểm sai trái, xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ thể là các thế lực phản động, chống cộng cực đoan, các tổ chức, cá nhân phản động người Việt Nam lưu vong ở nước ngoài, các đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị, có nhận thức lệch lạc hoặc vì tham danh, hám lợi ở trong nước. Mục tiêu của chúng là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN ở Việt Nam. Có thể kể ra một số tổ chức, cá nhân điển hình, như: “Việt Tân”, nhóm “Quê mẹ”, “Diễn đàn”, “Thông luận”, “Hợp lưu” và một số ngụy quân, ngụy quyền lưu vong sau năm 1975, tập hợp trong hơn 500 tổ chức phản động người Việt ở nước ngoài(1), luôn nuôi tư tưởng thù hận, muốn “phục quốc”, làm tay sai cho nước ngoài, hoặc vì lợi ích cá nhân mà chống phá cách mạng Việt Nam. Một số người vốn là cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, nhà báo, trí thức,... suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhóm họp nhau trong những tổ chức phi pháp, đi ngược lại quyền lợi của Đảng, dân tộc, thậm chí tự mình biến thành những con rối “dân chủ” chống phá quyết liệt. Một bộ phận nhỏ nhân dân do nhẹ dạ, cả tin nên bị các thế lực phản động, cơ hội, bất mãn chính trị lôi kéo, kích động, hùa theo những hoạt động chống phá.

Nội dung chống phá. Chúng xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; cho rằng, Hồ Chí Minh có tiểu sử không rõ ràng, đạo đức thấp kém, không phải là nhà tư tưởng, nếu có thì đó là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, không mang bản chất, thậm chí đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin, chỉ lý thuyết, giáo điều,... Hồ Chí Minh không có di sản nào, thay vào đó là những “di họa”. Chúng xuyên tạc, chống phá những di sản trực tiếp mà Hồ Chí Minh để lại, từ tư tưởng - sự nghiệp giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa, cho đến những giá trị và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Thủ đoạn chống phá. Chúng dựng chuyện, ngụy tạo tài liệu, phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các công trình nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước về Hồ Chí Minh; bóp méo, cắt xén, xuyên tạc sự thật về Người; đánh đồng hiện tượng với bản chất, thật với giả; bó hẹp, phủ nhận công lao, thành tích; so sánh, đối ngược những tư liệu của Người,... Đồng thời, đối lập cực đoan giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, với các học trò, những người hoạt động cùng thời; giữa hoàn cảnh lúc sinh thời với hiện tại,... Mục đích của chúng là hậu thuẫn cho những quan điểm phản động và đưa mọi người đến chỗ hiểu sai về Hồ Chí Minh. Đây là những thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc, nhằm làm sai lệch bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, trực tiếp công kích, đả phá nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ ta.

Phương pháp, hình thức chống phá rất đa dạng, theo kiểu vu khống, thông qua rỉ tai những “câu chuyện bí mật”, viết truyện, viết báo, làm đĩa hình, truyền đơn,... rồi đăng tải, xuất bản ở nước ngoài và lén lút chuyển về trong nước. Đặc biệt, chúng cấu kết với các đài truyền hình, phát thanh tiếng Việt có tư tưởng chống cộng cực đoan ở nước ngoài (BBC, VOA, RFA), sử dụng internet, mạng xã hội như: Facebook, Youtube,... để chống phá. Thậm chí, chúng ngang nhiên lập trang mạng, thành lập “hội đoàn”, “cộng đồng”,... với nhiều tên gọi khác nhau, như: Dân làm báo (danlambao), Quan làm báo (quanlambao), fanpage của Việt Tân, Nhật ký yêu nước, Ngụy biện, Dân luận,... để tung tin, bình luận xuyên tạc, kích động, chuyển tải thông tin xấu độc về Hồ Chí Minh. Các hoạt động này của chúng ngày càng có hệ thống, với tần suất dày đặc và đều được các thế lực phản động quốc tế bảo vệ, tài trợ, giúp sức và vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam(2).

Hiểu rõ đặc điểm của thanh niên là nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật, luôn thích khám phá cái mới, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, song kiến thức, trình độ nhận thức và trải nghiệm thực tiễn, vốn sống còn ít, các thế lực thù địch đã triệt để khai thác, đưa nhiều nội dung thật - giả lẫn lộn trên không gian mạng, làm nhiễu loạn thông tin, khiến họ khó phân biệt được đúng - sai, phải - trái. Thông qua truyền bá quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch làm giảm sút ý chí quyết tâm, bản lĩnh chính trị, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống của thanh niên nói chung và thanh niên Học viện nói riêng. Đó là một trong những cách thức để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

2. Vai trò và trách nhiệm của thanh niên Học viện đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và đánh giá cao vai trò của những thanh niên như là “cánh tay phải đắc lực”; là “rường cột”; là “người chủ tương lai của nước nhà... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”(3). Đoàn viên thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là thanh niên Học viện) là một lực lượng đông đảo, gắn với công tác lý luận chính trị, mang đậm màu sắc văn hóa Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lực lượng này thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, được chia thành hai khối: khối nghiên cứu giảng dạy (ở các Viện, các Khoa) và khối các cơ quan chức năng (ở Phòng, Ban). Trong đó, việc đấu tranh bảo vệ lý luận của Đảng khối nghiên cứu giảng dạy có vai trò và trách nhiệm trực tiếp, tiên phong.

Nét đặc thù của thanh niên Học viện là trẻ tuổi, năng động và dễ tiếp thu cái mới, nhất là tiếp thu các luồng tư tưởng tiên tiến qua các phương tiện thông tin đại chúng. Hầu hết thanh niên là cán bộ, đảng viên, có trí tuệ, bản lĩnh, được đào tạo bài bản về lý luận chính trị, nhất là các đoàn viên thanh niên làm công tác nghiên cứu, giảng dạy thường xuyên tiếp xúc với những học viên, những cán bộ, đảng viên có chức vụ, uy tín trong xã hội. Môi trường học viện vô cùng thuận lợi để thanh niên Học viện không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn; rèn luyện bản lĩnh chính trị và tu dưỡng đạo đức cách mạng. Thanh niên Học viện có sự lãnh đạo của Đảng ủy các cấp, có các diễn đàn như: hội thảo; tạp chí, các chuyên gia, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Đối với thanh niên khối các cơ quan chức năng, họ đóng vai trò rất quan trọng trong bộ máy hoạt động của Học viện, phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác này được thể hiện trước hết trong việc tiếp thu các luồng thông tin, nhất là thông tin trên mạng xã hội, phải có khả năng “đề kháng”, “sàng lọc” qua bộ lọc tri thức hiểu biết, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức. Điều đó được thể hiện trong việc giữ vững lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đấu tranh trước những quan điểm sai trái, những thói hư tật xấu, cũ kỹ lạc hậu; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư bằng những việc làm cụ thể, hàng ngày.

Đối với thanh niên làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, nhiệm vụ là phải làm thật tốt hai tư cách: tư cách người thầy giáo và tư cách người đảng viên trong việc nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị. Người thầy giáo trước hết phải xứng đáng danh hiệu “Người thầy giáo tốt - Thầy giáo xứng đáng là Thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không được đăng báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”(4). Đồng thời, người thầy còn phải giữ vững tư cách của người đảng viên là tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền CNXH và luôn luôn trau dồi đạo đức trong sáng, tận tụy với công việc, gần gũi với học trò, đồng nghiệp. Tư cách người thầy giáo và tư cách người đảng viên trong người giảng viên có mối quan hệ hòa quyện với nhau, bổ sung cho nhau. Khi có kiến thức sâu rộng, trở thành người thầy giáo mẫu mực thì càng thấm nhuần lý tưởng cách mạng của Đảng và không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng. Ngược lại, người thầy giáo có vững về chuyên môn, mẫu mực về tác phong lối sống thì người học mới tin tưởng và noi theo, khi đó mọi chủ trương, đường lối của Đảng mới đi vào quần chúng một cách sâu rộng. Hai tư cách này được thực hiện thông qua những bài giảng trên lớp trước học viên, các bài nghiên cứu ở các diễn đàn khoa học, thông qua những việc làm thiết thực, hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Việc đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh của thanh niên Học viên trong những năm qua chủ yếu lồng ghép vào các nhiệm vụ chính trị, qua việc học tập, quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế cơ quan, đơn vị, qua câu lạc bộ khoa học cán bộ trẻ của Học viện, các buổi nghe nói chuyện theo chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn được thể hiện qua các bài giảng trên lớp đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của người học; qua các bài báo, tạp chí chuyên ngành có chất lượng mà không sai quan điểm, đường lối của Đảng, không trái với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là một điểm sáng của thanh niên Học viện trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn so với vai trò, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra cho thanh niên Học viện trong việc bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng ta. Đối với tổ chức Đoàn, Câu lạc bộ có các diễn đàn hoạt động nhưng vẫn chưa có tính đồng bộ mang tính hệ thống mà phần lớn ở Trung tâm Học viện và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chưa có diễn đàn riêng cho việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái trên trang thông tin điện tử của Học viện. Các thế lực thù địch sử dụng mạng xã hội để chống phá, trong khi đoàn Thanh niên Học việc chưa có Fanpage, các trang điện tử để thể hiện lập trường quan điểm, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc. Số lượng bài viết của thanh niên Học viện trên các báo, tạp chí, hội thảo còn ít. Trong giảng dạy, việc liên hệ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chưa nhiều.

3. Một số giải pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh của thanh niên Học viện thời gian tới

Từ việc nhận diện những quan điểm sai trái, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh và thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, thanh niên Học viện cần phải được quán triệt và thực hiện các biện pháp sau nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, đối với mỗi đoàn viên thanh niên của Học viện phải tăng cường khả năng “đề kháng, tự miễn dịch” bằng cách không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên ở Học viện mang tên Bác. Trong đó, thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị là rất cần thiết, bởi vì “Con người có lý luận soi đường, sẽ hành động đúng, trở thành những công dân tốt, những cán bộ tốt, sẽ hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”(5). Ngược lại, vì không học lý luận thì “chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”(6).

Mỗi thanh niên Học viện phải tìm hiểu, nghiên cứu thật đầy đủ, sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh để góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong thanh niên và quần chúng; làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh thấm sâu, trở thành nền tảng chính trị - tinh thần của xã hội. Từ đó, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc về Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thanh niên Học viện làm công tác nghiên cứu, giảng dạy cần phải nâng cao chất lượng nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm vận dụng vào công việc thực tế, kiến giải những vấn đề thực tiễn đặt ra. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng nguồn lực thông tin, lý luận đầy đủ, chắc chắn, đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vấn đề nền tảng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt vấn đề này, không chỉ giúp chúng ta có được những thông tin đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà còn loại bỏ các thông tin sai trái, phản động về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ nền tảng nghiên cứu đó, các thanh niên là giảng viên trẻ càng có điều kiện để giảng dạy cho học viên những vấn đề liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó chính là thứ “vũ khí” lý luận sắc bén để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các âm mưu thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ hai, tổ chức Đoàn Thanh niên Học viện cần tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức giáo dục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sử dụng nhiều kênh, phương tiện, cách thức khác nhau để giúp cho mỗi đoàn viên thanh niên Học viện có nhận thức đầy đủ hơn về Hồ Chí Minh, về các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc và thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta. Tổ chức Đoàn Thanh niên Học viện cần tăng cường hơn nữa các diễn đàn, các Câu lạc bộ tạo ra “sân chơi” cho thanh niên. Chú trọng hơn việc kết nối hệ thống các tổ chức đoàn giữa trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc. Có thể lập chuyên mục riêng cho thanh niên Học viện trên Cổng thông tin điện tử Học viện, các Fanpage, các Group Facebook để thanh niên Học viện đăng các bài viết, bài nghiên cứu khoa học có chất lượng, nhằm hướng vào bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn Thanh niên Học viện cần tạo ra nhiều hơn các diễn đàn như: Tọa đàm, Hội thảo, nghe chuyên gia nói chuyện về Hồ Chí Minh để mỗi đoàn viên thanh niên Học viện hiểu rõ bản chất cách mạng, khoa học và giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tóm lại, việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là tình cảm thiêng liêng của thanh niên Học viện mang tên Bác. Quán triệt và thực hiện tốt công tác này, sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn hiện nay và Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

__________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận số 1-2020

(1) Nguyễn Văn Ngọc (Chủ biên): Hoạt động của các thế lực thù địch sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng ở nước ngoài phá hoại tư tưởng chống Việt Nam và giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh của cơ quan an ninh, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001, tr.46.

(2) Nguyễn Văn Đạo: “Nhận diện và chống các luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.216.

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.331.

(5) PGS, TS Nguyễn Thị Kim Dung: “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của lý luận và công tác lý luận - Ý nghĩa trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”, Tạp chí Cộng sản (5-2016).

(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.280.

ThS Phạm Văn Hòa

Học viện Chính trị khu vực III

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền