Trang chủ    Diễn đàn    Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chủ nhật, 18 Tháng 9 2022 22:11
8820 Lượt xem

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Hiện nay, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận đang diễn ra hết sức phức tạp. Các thế lực thù địch không ngừng đưa ra các quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt, tìm mọi thủ đoạn hòng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để âm mưu xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Bài viết vạch trần bản chất các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

Sau hơn 35 năm đổi mới, lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam đã mang lại hiệu quả cao, đất nước phát triển nhanh chóng - Ảnh: hanoimoi.com.vn

 

1. Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thực hiện âm mưu chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng, “Diễn biến hòa bình” là một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc. Thực chất, đây là thủ đoạn “chiến thắng không cần chiến tranh”, sử dụng biện pháp phi vũ trang để chống phá, nhằm tiến tới lật đổ chế độ chính trị ở các nước XHCN. Chúng đã nhiều lần công khai tuyên bố: đối với Việt Nam, Mỹ đã thua trong chiến tranh, bây giờ phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình; đã thua trên chiến trường, bây giờ phải thắng trên thị trường. Với mục tiêu đó, tấn công trên mặt trận tư tưởng luôn được các thế lực thù địch coi là “mũi đột phá” hòng làm suy giảm niềm tin, gây hỗn loạn tư tưởng, tạo khoảng trống để dần đưa vào hệ tư tưởng tư sản, thủ tiêu hệ tư tưởng XHCN ở nước ta. Với luận điệu: “làn sóng điện đang thay thế thanh gươm, cây bút là phương tiện đi vào trái tim, khối óc con người”, các thế lực thù địch lợi dụng triệt để các phương tiện thông tin, sự phát triển của internet, các trang mạng xã hội, các loại sách, báo để truyền bá các quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; phủ nhận thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã dày công vun đắp; chống phá quá trình đổi mới toàn diện đất nước; bài bác, phủ nhận CNXH và tô hồng chủ nghĩa tư bản, trắng trợn đưa ra yêu sách đòi Việt Nam phải từ bỏ con đường đi lên CNXH. 

Phủ nhận và xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, thủ tiêu nền tảng tư tưởng của Đảng 

Thực hiện âm mưu xóa bỏ hệ tư tưởng XHCN ở nước ta, trước hết, các thế lực thù địch, phản động tấn công vào “trái tim” và “đầu não” của Đảng, tập trung phản kích, phủ định những giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác, coi đó là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Ngày 19-5-2018, đài Á châu tự do (RFA) đăng tải bài viết của Blogger với nội dung phản động, bôi nhọ chủ nghĩa Mác, cho rằng: Chủ nghĩa Mác chỉ đúng trong thời kỳ tư bản công nghiệp, còn ngày nay nhân loại đã bước vào thời kỳ văn minh tin học, kinh tế tri thức dựa trên nền tảng công nghệ số, kỹ thuật số nên lý luận của Mác không còn thích hợp. Cổ xúy cho luận điệu phản động này, có ý kiến cho rằng: Mọi sự vật đều có quá trình phát sinh, phát triển và tất yếu có diệt vong nên chủ nghĩa Mác cũng sẽ phải diệt vong; và do vậy: chủ nghĩa Mác chẳng qua là một hiện tượng văn hóa của thế kỷ XIX cần phải đưa vào bảo tàng lịch sử... Chúng không chỉ quy kết sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu chính là sự lạc hậu, lỗi thời của học thuyết Mác về con đường đi lên CNXH. Chúng còn trắng trợn bịa đặt: “CNXH vì đẻ non nên đã chết yểu, đã bị xóa sổ trên toàn thế giới”. Với dẫn chứng, các quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaixia không có chủ nghĩa Mác dẫn đường, không có đảng cộng sản lãnh đạo và không đi theo con đường CNXH mà vẫn rất phát triển; chỉ còn vài nước “ngoan cố” như Trung Quốc, Cu Ba và Việt Nam tôn thờ chủ nghĩa Mác. Từ đó, chúng kết luận một cách phản động và bịa đặt: Việt Nam đang bế tắc không chỉ về kinh tế mà còn cả tinh thần. Không ai còn tin vào chủ nghĩa Mác.  

Mũi dùi mà các thế lực thù địch lựa chọn để công kích chủ nghĩa Mác là phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết giá trị thặng dư. Chúng lý sự: nhà tư bản có được giá trị thặng dư chính là nhờ đầu óc sáng tạo, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, nhờ có vốn và tài quản lý. Chúng cho rằng, trên lĩnh vực phân phối, tư bản đối xử với công nhân rất tốt, trả tiền công cao gấp nhiều lần tiền công của các doanh nghiệp XHCN. Chúng tự huyễn hoặc: ngày nay, ở các nước tư bản chủ nghĩa, đời sống của công nhân đã khá giả, sự bần cùng hóa chỉ là số ít. Do vậy, lý luận của C.Mác cho rằng mối quan hệ giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân dựa trên mâu thuẫn đối kháng về lợi ích là không đúng. Đây là những luận điệu xảo trá, thể hiện rõ mưu đồ của các thế lực thù địch khi cố tình xuyên tạc và phủ nhận bản chất cách mạng của học thuyết Mác, do đó phải bị lên án. 

Công kích, bôi nhọ CNXH và phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên CNXH

Phủ nhận và xuyên tạc học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác, chúng đưa ra luận điệu: mô hình chủ nghĩa cộng sản dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, xây dựng xã hội không còn bóc lột, áp bức và bất công giai cấp chỉ là sự mơ mộng hão huyền. Không khó để nhận ra, đây là luận điệu phản động, bóp méo lịch sử và hiện tại, cố tình phủ nhận những giá trị tốt đẹp của CNXH đang hiện hữu ở Việt Nam. Thế nhưng, luận điệu này cũng đã gây ra sự hoang mang, bi quan, dao động, nghi ngờ tính đúng đắn và khoa học của CNXH cho không ít người. Thậm chí có những người quay giáo trở cờ, vong ơn bội nghĩa, quay lưng với lợi ích quốc gia dân tộc, nối giáo cho giặc, phụ họa với các luận điệu thù địch để công kích, bài bác CNXH, tô hồng chủ nghĩa tư bản.

Đi lên CNXH là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn, thể hiện khát vọng của Đảng và nhân dân ta. Vậy nhưng, hiện nay vẫn có những giọng điệu lạc lõng của các thế lực thù địch, phản động, vô lý đòi Đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn để đi theo con đường khác, vì chúng cho rằng: đi lên CNXH là con đường sai lầm, “là đưa dân tộc vào chỗ chết”. 

Chúng đưa ra những luận điệu hết sức hàm hồ: kiên định con đường đi lên CNXH, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lạc nhịp, lỗi thời, là không phù hợp với quy luật và xu thế phát triển chung của lịch sử, cần sửa chữa và loại bỏ.

Thủ đoạn mà chúng thường dùng là xuyên tạc bản chất nền tảng tư tưởng của Đảng, thông tin sai sự thật, mập mờ đánh lận con đen về tình hình đất nước rồi tung lên các nền tảng mạng xã hội và một số website, tờ báo nước ngoài có tư tưởng chống phá Việt Nam. Đây là biểu hiện rõ nét của chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh đã được V.I.Lênin cảnh báo từ rất sớm: Đặc điểm của chủ nghĩa cơ hội hiện đại trong mọi lĩnh vực là nó mang tính chất không rõ ràng, lờ mờ và không thể hiểu được… 
  Thực tiễn đã chứng minh, chủ nghĩa Mác đang tiếp tục được truyền bá và có sức lan tỏa ngày càng rộng rãi, tinh thần khoa học và cách mạng của Mác vẫn tỏa sáng ngay ở các nước TBCN. Đời sống xã hội đương đại mặc dù có những diễn biến rất phức tạp, trải qua nhiều biến cố thăng trầm, nhưng sự vận động đó không nằm ngoài những dự báo của C.Mác về quy luật phổ biến của lịch sử xã hội loài người. Giáo sư Francis Wheen - nhà khoa học người Anh chuyên nghiên cứu về C.Mác đã khẳng định: C.Mác chưa bị chôn cất dưới đống đổ nát của bức tường Béclin; C.Mác đã tỏ ra là nhà tư tưởng có sức ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ XXI.

Tính chất cơ hội hữu khuynh trong luận điệu của các thế lực thù địch còn bộc lộ ở chỗ cố tình lợi dụng sự kiện Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu tan rã để phản bác, phủ nhận con đường CNXH mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 

Với tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật và đánh giá đúng sự thật, chúng ta thừa nhận CNXH hiện thực bên cạnh những thành tựu vĩ đại cũng mắc phải sai lầm, yếu kém. Nhưng, CNXH ở Liên Xô và Đông Âu chỉ là một mô hình cụ thể của CNXH, mang màu sắc riêng có của Liên Xô và Đông Âu. Và, nó sụp đổ là do những sai lầm chủ quan chết người của chính những người đứng đầu đảng cộng sản đã “tự diễn biến” rồi dẫn đến “tự chuyển hóa” và do đường lối cải tổ sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta không thể đánh đồng hiện tượng với bản chất, không thể nhầm lẫn giữa cái riêng với cái chung, và do vậy, không thể đồng nhất mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu với CNXH nói chung, lại càng không thể quy kết sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu thành hạn chế, sai lầm cố hữu, căn bệnh trầm kha của chủ nghĩa cộng sản. 

Phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước và xuyên tạc đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

Không chỉ phủ nhận con đường đi lên CNXH, tấn công vào đường lối đổi mới và các thành tựu phát triển kinh tế cũng là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Với những luận điệu sặc mùi cơ hội, xuyên tạc, phản động, chúng tấn công thẳng vào mô hình kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN ở Việt Nam. 

Chúng phủ nhận mô hình KTTT định hướng XHCN, mặc nhiên cho rằng kinh tế thị trường chỉ là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản. Với nhận thức lệch lạc và ấu trĩ, chúng lý sự: Kinh tế thị trường, các quy luật của kinh tế thị trường và định hướng XHCN là những yếu tố đối lập nhau, loại trừ nhau như nước với lửa. Chúng khuyên chúng ta nên bỏ định hướng XHCN, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa như các nước phương Tây thì nền kinh tế đất nước mới phát triển nhanh được. Những luận điệu cơ hội, phản động này thực chất là nhằm làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào con đường phát triển kinh tế mà Đảng ta đã lựa chọn. Những kẻ có tư tưởng ấu trĩ đó có lẽ không phải không biết rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam khi lựa chọn xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã phải trải qua biết bao trăn trở. Đó là cả một hành trình thay đổi để thích nghi bắt nguồn từ chính đòi hỏi và mệnh lệnh của cuộc sống.

Chúng xuyên tạc rằng: Việt Nam xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử, không thể bình đẳng, do đó sẽ không thể có kinh tế thị trường thật sự; việc lựa chọn nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là bóp nghẹt kinh tế tư nhân và không có tự do cạnh tranh; Đảng Cộng sản nói một đằng làm một nẻo, định hướng con đường XHCN nhưng lại chủ trương phát triển kinh tế tư nhân. Đó đều là những luận điệu thâm độc, đưa ra nhằm định hướng người dân từ bỏ mục tiêu CNXH.

Chúng cố tình phủ nhận thực tế là từ sau đổi mới đến nay, Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế thị trường, đa dạng hóa các hình thức sở hữu, phát triển kinh tế nhiều thành phần, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có quyền bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo đúng các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực; không phân biệt đối xử hay hạn chế khả năng cạnh tranh của thành phần kinh tế tư nhân.

Thực tiễn hơn 35 năm đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, khẳng định vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân. Để bảo đảm có một môi trường cạnh tranh công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Đảng ta đã thông qua 3 nghị quyết: Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN; Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền KTTT định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. 

Ba nghị quyết này đã thể hiện rất rõ quan điểm và quyết tâm của Đảng ta về việc xây dựng một nền KTTT mang tính cạnh tranh cao, công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 30-12-2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trở thành lực lượng nòng cốt để nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ của nền kinh tế và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế(1).

Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) tiếp tục khẳng định: “Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân của người Việt Nam cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế”(2). Trong những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp khoảng 40% GDP, 30% vào ngân sách nhà nước và thu hút khoảng 85% lực lượng lao động(3). Những thay đổi trong chủ trương, chính sách đã tạo ra những động lực to lớn cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta. Đảng ta đã nhận thức rất đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của kinh tế tư nhân trong quá trình phát triển, kinh tế tư nhân là một trong số các thành phần kinh tế bình đẳng, cùng cạnh tranh lành mạnh theo đúng các quy định của pháp luật. Rõ ràng, trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay không tồn tại sự phân biệt đối xử, kỳ thị hay ngăn trở kinh tế tư nhân như luận điệu mang tính xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch, phản động.

2. Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn mãi là ánh dương soi chiếu đường lối cách mạng, là kim chỉ nam cho nhận thức và hoạt động thực tiễn của Đảng.

Thực tiễn đã chứng minh, chủ nghĩa Mác đang tiếp tục được truyền bá và có sức lan tỏa ngày càng rộng rãi, tinh thần khoa học và cách mạng của Mác vẫn tỏa sáng ngay ở các nước TBCN. Đời sống xã hội đương đại mặc dù có những diễn biến rất phức tạp, trải qua nhiều biến cố thăng trầm, nhưng sự vận động đó không nằm ngoài những dự báo của C.Mác về quy luật phổ biến của lịch sử xã hội loài người. Giáo sư Francis Wheen - nhà khoa học người Anh chuyên nghiên cứu về C.Mác đã khẳng định: C.Mác chưa bị chôn cất dưới đống đổ nát của bức tường Béclin; C.Mác đã tỏ ra là nhà tư tưởng có sức ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ XXI(4)

Cả trên phương diện lý luận và thực tiễn đều chứng minh, cho đến nay, trên thế giới chỉ có chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết duy nhất bàn về tổng thể mục tiêu, con đường, lực lượng, biện pháp, cách thức để xóa bỏ mọi áp bức, bóc lột và bất công trong xã hội, nhằm mục đích nhân văn cao đẹp là giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. Cần phải khẳng định rằng, lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH của chủ nghĩa Mác - Lênin là chân lý khoa học, bởi lẽ, lý luận ấy không dựa vào nguyện vọng chủ quan và trí tưởng tượng mà được xây dựng trên cơ sở khoa học và cách mạng của chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. 

Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm định chân lý, cho nên học thuyết nào đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng, sự kỳ vọng của nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân thì học thuyết đó sẽ sống mãi. Thực tiễn thắng lợi của quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng CNXH và đổi mới kinh tế thành công ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới suốt nhiều thập kỷ qua là minh chứng sinh động nhất về bản chất khoa học, cách mạng, tiến bộ và giá trị nhân văn sâu sắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, cho thấy sức sống trường tồn mãnh liệt và sự lan tỏa của chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt trong thời đại ngày nay. Chủ nghĩa Mác - Lênin chính là hiện thân lương tri của nhân loại tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới; là cơ sở khoa học để Đảng ta đề ra đường lối, chính sách đổi mới, phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường như hiện nay. Với ý nghĩa đó, chúng ta có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để tin tưởng và khẳng định rằng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, với tư cách là thế giới quan khoa học, là phương pháp luận nhận thức và cải tạo thế giới vẫn bảo toàn và giữ nguyên giá trị. Đúng như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhận định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”(5).

Đi lên CNXH là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất của Đảng, thể hiện mục tiêu, khát vọng của dân tộc Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Đó là sự thật đã trở thành chân lý mà không ai có thể phủ nhận, bởi lẽ chân lý ấy đã được thử thách và kiểm nghiệm trong thực tiễn đấu tranh cách mạng của nhân dân ta hơn 90 năm qua. Đi lên CNXH chính là sự lựa chọn tất yếu, khách quan, khoa học và hoàn toàn phù hợp với quy luật và xu thế phát triển của đất nước ta. Do có tính tất yếu khách quan, cách mạng và khoa học ấy, ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mới có sức mạnh lan tỏa, hiệu triệu quần chúng vùng lên làm cách mạng, làm nên những mốc son lịch sử chói lọi, đưa dân tộc Việt Nam đến độc lập, tự do và từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. 

Sự lựa chọn đúng đắn ấy một lần nữa được khẳng định bằng chính những thành công to lớn có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đúng như khẳng định của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”(6). Chỉ có những kẻ tráo trở, táng tận lương tâm, cố tình nhắm mắt, bịt tai phủ nhận sự thật lịch sử mới có thể bịa đặt, phê phán con đường duy nhất đúng đắn ấy.

Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là đột phá lý luận của Đảng, được thực tiễn kiểm định là hoàn toàn đúng đắn.

Cả trên phương diện lý luận và thực tiễn đã chứng minh: sự lựa chọn KTTT định hướng XHCN ở nước ta hoàn toàn không phải một kiểu lắp ghép “đầu Ngô mình Sở” như các thế lực thù địch, phản động quy chụp mà là sự trung thành, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Học thuyết Mác đã chỉ rõ, kinh tế thị trường không phải là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản, mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại, là nấc thang phát triển tất yếu của xã hội nên sẽ còn tồn tại ở các phương thức sản xuất khác nhau. Nếu như trong chủ nghĩa tư bản, kinh tế thị trường được coi là mục tiêu, do vậy, các nhà tư bản có thể bất chấp thủ đoạn, cách thức, lợi dụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để chiếm đoạt giá trị thặng dư càng nhiều càng tốt, thì ở Việt Nam, xuyên suốt các kỳ đại hội, Đảng ta xác định rõ, kinh tế thị trường chỉ là phương tiện, là cách thức để tạo lập, xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH, lấy con người là trung tâm, vì mọi người và do con người, phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển, tuyệt nhiên không vì mục đích giành lấy lợi nhuận tối đa bằng mọi giá như CNTB đã và đang làm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định: Lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN không phải là sự gán ghép chủ quan giữa kinh tế thị trường và CNXH, mà là sự nắm bắt và vận dụng xu thế vận động khách quan của kinh tế thị trường trong thời đại ngày nay. Do đó, “Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới”(7). Và, với phương châm: bắt tay vào hành động, thực tiễn sẽ cho câu trả lời, chắc chắn rằng thực tiễn sẽ từng bước làm sáng tỏ được các vấn đề nêu trên.

Sau nhiều năm nhìn lại, những đánh giá, phân tích trên ngày càng xác đáng. Thực tiễn phát triển của đất nước ta thời gian qua đã chứng minh, KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam không phải là khái niệm mơ hồ, chứa đựng các yếu tố gây xung đột, mâu thuẫn mà ngày càng sáng rõ hơn về sự thống nhất biện chứng giữa KTTT với định hướng XHCN trong quá trình phát triển. Minh chứng lớn nhất là sau hơn 35 năm đổi mới, lựa chọn mô hình KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam đã mang lại hiệu quả cao, đất nước phát triển nhanh chóng, từ chỗ nghèo nàn, lạc hậu trở thành một trong những nền kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế và có độ mở lớn hàng đầu thế giới (tới 200% GDP)(8). Năm 2019, giữa bức tranh ảm đạm của nền kinh tế thế giới do chịu tác động của đại dịch Covid-19, Việt Nam đã vượt trội lên như một điểm sáng hiếm hoi được IMF và WTO đánh giá là một trong số 20 nền kinh tế có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu và vào tốp 20 nền thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới(9). Nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta, về cơ bản đã hội tụ đủ các yếu tố của nền KTTT hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế. Kể từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007 cho đến nay, đã có 90 nước công nhận Việt Nam là quốc gia có nền KTTT. Theo đánh giá và xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam đã cải thiện mạnh, tăng 13 bậc từ vị trí 68/131 năm 2007 lên vị trí 55/137 năm 2017, chuyển từ nhóm nửa dưới lên nhóm nửa trên của bảng xếp hạng. Năm 2020, quy mô GDP Việt Nam đứng thứ 44 thế giới, đứng thứ 4 Đông Nam Á và bình quân GDP/đầu người đứng thứ 6 khu vực. “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam” là thương hiệu tăng giá trị nhanh nhất thế giới khi tăng tới 29% so với năm 2019 lên 319 tỷ USD; từ vị trí 42 lên 33 trong danh sách 100 thương hiệu quốc gia của Brand Finance(10). Điều này chứng minh, kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam không phải là dị biệt mà đã hòa mình vào dòng chảy kinh tế thế giới và thông lệ quốc tế, ngày càng hội nhập và hoàn thiện. 

Vậy nên kinh tế thị trường và định hướng XHCN chẳng những không hề mâu thuẫn với nhau mà trái lại, sự lựa chọn mô hình kinh tế thị trường, mục tiêu “định hướng XHCN” của Việt Nam còn có tác động tích cực làm hạn chế mặt trái của kinh tế thị trường, giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế, được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao: Năm 2019, Việt Nam được đánh giá và xếp hạng vào tốp 10/163 “nước đáng sống nhất thế giới” trong bảng xếp hạng của HSBC Expat, đứng thứ 83/128 nước trong xếp hạng các nước an toàn nhất thế giới, xếp thứ 94/156 nước trong bảng xếp hạng quốc gia hạnh phúc(11). Liên hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc hiện thực hóa các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ; chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đạt mức 0,704%, thuộc vào nhóm nước có HDI cao của thế giới(12).

Đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về CNXH và con đường đi lên CNXH, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến lâu dài, đặc biệt khó khăn và nhiều thử thách. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, nhiều xu thế phức tạp, tác động của quá trình toàn cầu hóa, sự phát triển của khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, cuộc đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch ở nước ta sẽ có những diễn biến gay gắt, quyết liệt và ngày càng phức tạp. Song, với bản lĩnh, trí tuệ, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị, chúng ta hoàn toàn tự hào và tuyệt đối tin tưởng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tất yếu giành thắng lợi, con đường đi lên CNXH chính là tương lai tươi sáng của đất nước.

_________________

Ngày nhận: 17-8-2022;  Ngày bình duyệt: 25-8-2022; Ngày duyệt đăng: 18-9-2022

 

(1) Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, https://baochinhphu.vn/, truy cập ngày 30-12-2019.

(2), (6) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.240, 25-26.

(3) Minh Hương: Kinh tế tư nhân - Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam, https://mof.gov.vn/, ngày 9-12-2021. 

(4) Nhị Lê: Chủ nghĩa xã hội muốn phát triển phải đổi mới, phải cải cách, phải biết tự bảo vệ nó, https://tapchigiaoduc.edu.vn/, truy cập ngày 28-9-2021.

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, tr.289.

(7), (12) Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.25, 32. 

(8), (9), (10) Nguyễn Minh Phong: Dấu ấn tích cực trên hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam, https://baochinhphu.vn/dau-an-tich-cuc-tren-hanh-trinh-doi-moi-va-hoi-nhap-quoc-te-cua-viet-nam-102220110083625022.htm, truy cập ngày 11-1-2022

(11) Dấu ấn tích cực trên hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam, https://vtv.vn/kinh-te/dau-an-tich-cuc-tren-hanh-trinh-doi-moi-va-hoi-nhap-quoc-te-cua-viet-nam-20220109165818713.htm, ngày 9-1-2022. 

TS ĐẶNG THỊ THU HIỀN

Khoa Lý luận chính trị,

Học viện Kỹ thuật mật mã

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền