Trang chủ    Diễn đàn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy vai trò của dân quân tự vệ trong xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:51
3624 Lượt xem

Phát huy vai trò của dân quân tự vệ trong xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

ThS NGUYỄN TRỌNG ĐẠI

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, dân quân tự vệ có những đóng góp quan trọng trong xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên các vùng ven biển, đảo của Tổ quốc. Trên cơ sở phân tích vai trò của dân quân tự vệ trong xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hiệu quả việc thực hiện vai trò, nhiệm vụ của lực lượng này trong xây dựng “thế trận lòng dân”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay.

Từ khóa: dân quân tự vệ; thế trận lòng dân; chủ quyền biển, đảo.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền