Trang chủ    Diễn đàn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hệ thống pháp luật cho chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay
Thứ ba, 26 Tháng 12 2023 10:16
1212 Lượt xem

Hệ thống pháp luật cho chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay

ThS ĐOÀN THU ANH

Trường Luật Robert H. McKinney, Đại học Indiana

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 550 (12-2023)

 

Tóm tắt: Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số nhanh chóng, với mục tiêu tận dụng công nghệ để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Nền tảng pháp luật vững chắc được xem là yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia năm 2025, định hướng đến năm 2030, bao gồm sự phát triển của ba trụ cột: kinh tế số, chính phủ số và xã hội số. Bài viết giới thiệu tổng quan về hệ thống pháp luật hỗ trợ cho chuyển đổi số và đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở nước ta trong thời gian tới.

Từ khóa: pháp luật về chuyển đổi số; chính phủ số; kinh tế số; xã hội số.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền