Trang chủ    Giới thiệu    Tạp chí Lý luận chính trị, những dấu mốc lịch sử phát triển
Thứ tư, 19 Tháng 6 2013 13:33
4383 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị, những dấu mốc lịch sử phát triển

(LLCT) - Tạp chí Lý luận chính trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất tạp chí Thông tin lý luận và Nghiên cứu lý luận, với quá trình lịch sử phát triển hơn 35 năm.

1. Tạp chí Thông tin lý luận

* Ngày 25-3-1976, Ban Nghiên cứu lý luận Trung ương Quyết định thành lập Tạp chí Thông tin lý luận.

* Tháng 9 - 1976, Tạp chí Thông tin lý luận ra mắt bạn đọc số đầu.

Tạp chí phát hành 2 tháng/kỳ.

* Từ năm 1979, Tạp chí ra mỗi tháng/kỳ, với trên 1 nghìn bản.

* Tháng 11 – 1987, Tạp chí đã thông báo về việc phát hành rộng rãi tới đông đảo bạn đọc. Số lượng phát hành tăng lên trên 3 nghìn bản.

2. Tạp chí Nghiên cứu lý luận

* Cuối tháng 6-1977, Nội san Nghiên cứu (lưu hành nội bộ), xuất bản số đầu, do Ban khoa học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc phụ trách.

* Ngày 9-1-1981, Nội san Nghiên cứu chính thức được phát hành rộng rãi, 3 tháng/kỳ, mỗi bản 64 trang ruột, mỗi kỳ 1 nghìn bản.

Nội san Nghiên cứu chuyển thành Tạp chí Nghiên cứu theo giấy phép của Bộ Văn hóa cấp ngày 4-4-1983.

Tháng 7-1983,Tạp chí Nghiên cứu ra số đầu.

* Từ tháng 4-1983, Tạp chí phát hành 3 tháng/kỳ, 64 trang, mỗi kỳ 3 nghìn bản.

* Từ tháng 3-1985,Tạp chí tăng kỳ xuất bản, phát hành 2 tháng/kỳ, 64 trang, mỗi kỳ 4 nghìn bản.

* Cuối năm 1988,Tạp chí Nghiên cứu đổi tên là Tạp chí Nghiên cứu lý luận.

* Từ tháng 1-1996, Tạp chí Nghiên cứu lý luận phát hành mỗi tháng một kỳ, mỗi bản 48 trang, từ số 1-2000 tăng lên 64 trang.

3. Tạp chí Lý luận chính trị

* Ngày 4-12-2000 Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ra Quyết định thành lập Tạp chí Lý luận chính trị trên cơ sở hợp nhất tạp chí Thông tin lý luận và Nghiên cứu lý luận.

* Ngày 5-1-2001, Bộ Văn hóa – Thông tin cấp Giấy phép xuất bản tạp chí.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế, Giám đốcHọc viện chỉ đạo Tạp chí xuất bản Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh và Tạp chí Lý luận chính trị điện tử. Từ tháng 6-2013, bản Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh được xuất bản theo Giấy phép số 146/GP-BTTTT cấp ngày 2-5-2013 và Lý luận chính trị điện tử đi vào hoạt động theo Giấy phép số 20/GP-TTĐT ngày 5-3-2013 của Bộ thông tin truyền thông. Ngoài ra, Tạp chí được đăng tải trên Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (vjol.info) của Bộ Khoa học và công nghệ.

Thông tin tuyên truyền