Trang chủ    Giới thiệu    Hệ thống chuyên mục
Thứ tư, 06 Tháng 10 2021 16:24
291 Lượt xem

Hệ thống chuyên mục

- Tạp chí in

Hệ thống chuyên mục thường kỳ:

  + Chuyên mục 1: Nghiên cứu - Phát triển lý luân

  + Chuyên mục 2: Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

  + Chuyên mục 3: Thực tiễn - Kinh nghiệm

  + Chuyên mục 4: Nhân vật - Sự kiện

  + Chuyên mục 5: Diễn đàn

  + Chuyên mục 6: Quốc tế

  + Chuyên mục 7: Từ điển mở

Tạp chí điện tử

Hệ thống chuyên mục thường kỳ:

  + Chuyên mục 1: Nghiên cứu lý luận

  + Chuyên mục 2: Đào tạo - Bồi dưỡng

  + Chuyên mục 3: Thực tiễn

  + Chuyên mục 4: Nhân vật - Sự kiện

  + Chuyên mục 5: Diễn đàn

  + Chuyên mục 6: Quốc tế

  + Chuyên mục 7: Từ điển mở

  + Chuyên mục 8: Giới thiệu Tạp chí in

  + Chuyên mục 9: Thông tin

  + Chuyên mục 10: Inforgraphic

Bên cạnh hệ thống chuyên mục thường kỳ, Tạp chí mở thêm một số chuyên mục không thường xuyên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và Học viện, kỷ niệm ngày sinh của các nhà lãnh đạo, nhà cách mạng xuất sắc của Việt Nam và thế giới.

 

 

Thông tin tuyên truyền