Trang chủ    Giới thiệu    Hội đồng Biên tập
Thứ tư, 06 Tháng 10 2021 17:29
415 Lượt xem

Hội đồng Biên tập

Hội đồng biên tập của Tạp chí Lý luận chính trị gồm các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực khoa học lý luận chính trị, có uy tín và kinh nghiệm.

GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Chủ tịch

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

GS, TS TẠ NGỌC TẤN, Ủy viên

Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

GS, TS LÊ HỮU NGHĨA, Ủy viên

Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS, TS LÊ VĂN LỢI, Ủy viên

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS, TS DƯƠNG TRUNG Ý, Ủy viên

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS, TS Lê QUỐC LÝ, Ủy viên

Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS, TS NGUYỄN VIẾT THẢO, Ủy viên

Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

GS, TS PHẠM VĂN ĐỨC, Ủy viên

Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội,

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

GS, TS TRẦN VĂN PHÒNG, Ủy viên

Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

GS, TS MẠCH QUANG THẮNG, Ủy viên

Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

GS, TSKH PHAN XUÂN SƠN, Ủy viên

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PGS, TS TRẦN KHẮC VIỆT, Ủy viên

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị

PGS, TS VŨ HOÀNG CÔNG, Ủy viên

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị

PGS, TS NGUYỄN THẮNG LỢI,

Ủy viên thường trực

Thông tin tuyên truyền