Trang chủ    Giới thiệu    Ra số đầu tiên năm 1976
Thứ tư, 06 Tháng 10 2021 17:32
460 Lượt xem

Ra số đầu tiên năm 1976

Tạp chí Lý luận chính trị, tiền thân là Tạp chí Thông tin lý luận và Nội san Nghiên cứu.

Tạp chí Lý luận chính trị là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cao cấp, cán bộ khoa học lãnh đạo của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý.

Tạp chí Lý luận chính trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất Tạp chí Thông tin lý luận và Tạp chí Nghiên cứu lý luận, với quá trình lịch sử phát triển 45 năm.

Tạp chí Thông tin lý luận

- Ngày 25-3-1976, Ban Nghiên cứu lý luận Trung ương Quyết định thành lập Tạp chí Thông tin lý luận.

- Tháng 9-1976, Tạp chí Thông tin lý luận ra mắt bạn đọc số đầu. Tạp chí phát hành 2 tháng/kỳ.

- Từ năm 1979, Tạp chí ra mỗi tháng/kỳ, với trên 1 nghìn bản.

- Tháng 11-1987, Tạp chí ra thông báo về việc phát hành rộng rãi tới đông đảo bạn đọc. Số lượng phát hành tăng lên trên 3 nghìn bản.

Tạp chí Nghiên cứu lý luận

- Cuối tháng 6-1977, Nội san Nghiên cứu (lưu hành nội bộ), xuất bản số đầu, do Ban khoa học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc phụ trách.

- Ngày 9-1-1981, Nội san Nghiên cứu chính thức được phát hành rộng rãi, 3 tháng/kỳ, mỗi bản 64 trang ruột, mỗi kỳ 1 nghìn bản.

Nội san Nghiên cứu chuyển thành Tạp chí Nghiên cứu theo giấy phép của Bộ Văn hóa cấp ngày 4-4-1983.

- Tháng 7-1983, Tạp chí Nghiên cứu ra số đầu.

- Từ tháng 4-1983, Tạp chí phát hành 3 tháng/kỳ, 64 trang, mỗi kỳ 3 nghìn bản.

- Từ tháng 3-1985, Tạp chí tăng kỳ xuất bản, phát hành 2 tháng/kỳ, 64 trang, mỗi kỳ 4 nghìn bản.

- Cuối năm 1988, Tạp chí Nghiên cứu đổi tên là Tạp chí Nghiên cứu lý luận.

- Từ tháng 1-1996, Tạp chí Nghiên cứu lý luận phát hành mỗi tháng một kỳ, mỗi bản 48 trang, từ số 1-2000 tăng lên 64 trang.

Tạp chí Lý luận chính trị

- Ngày 4-12-2000, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ra Quyết định số 695/QĐ-TC-HVCTQG thành lập Tạp chí Lý luận chính trị trên cơ sở hợp nhất hai tạp chí Thông tin lý luận và Tạp chí Nghiên cứu lý luận.

- Ngày 5-1-2001, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 06/GP-BVHTT cho Tạp chí Lý luận chính trị.

- Nhằm đáp ứng yêu cầu đối ngoại và hội nhập quốc tế, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Tạp chí xuất bản Tạp chí Lý luận chính trị bản in tiếng Anh (Political theory) và Trang thông tin điện tử Tạp chí Lý luận chính trị.

- Từ tháng 6-2013, Tạp chí Lý luận chính trị tiếng Anh được xuất bản dưới hình thức tạp chí in theo Giấy phép số 146/GP-BTTTT cấp ngày 2-5-2013

- Cũng từ tháng 6-2013, trang thông tin điện tử Lý luận chính trị đi vào hoạt động theo Giấy phép số 20/GP-TTĐT ngày 5-3-2013 của Bộ Thông tin và truyền thông.

- Từ ngày 01-10-2021, Tạp chí điện tử Lý luận chính trị chính thức ra đời và đi vào hoạt động theo Giấy phép số 628/GP-BTTTT ngày 24-9-2021 của Bộ Thông tin và truyền thông.

Hoạt động của Tạp chí Lý luận chính trị nhận được chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và đặc biệt, sự lớn mạnh, trưởng thành của Tạp chí gắn liền với sự lãnh đạo trực tiếp, quan tâm toàn diện, sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Với những đóng góp trên vai trò là cơ quan ngôn luận, diễn đàn khoa học trong lĩnh vực lý luận chính trị và thực tiễn công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học  của Học viện, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước, Tạp chí Lý luận chính trị  đã nhiều lần được Giám đốc Học viện trao tặng bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương lao động hạng Nhì (2011), 3 Huân chương lao động hạng Ba (các năm 1990, 1998, 2006), 06 Bằng khen cho tập thể, chi bộ.

Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Lý luận chính trị

Tạp chí thực hiện tôn chỉ, mục đích là nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ.

Chức năng, nhiệm vụ

Tạp chí Lý luận chính trị có chức năng, nhiệm vụ: (i) phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện và phản ánh kết quả công tác tư tưởng lý luận của Đảng và các sinh hoạt chính trị trọng đại của đất nước, (ii) thực hiện chức năng ngôn luận, là diễn đàn nghiên cứu khoa học chuyên ngành, (iii) thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, (iv) thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, (v) phục vụ công tác hợp tác quốc tế của Học viện và truyền thông đối ngoại của Đảng.

Các ấn phẩm

Hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị có 3 ấn phẩm thường xuyên là:

 - Tạp chí in

   + Tiếng Việt: Lý luận chính trị

   + Tiếng Anh:  Political Theory

 - Tạp chí Điện tử

   + Tạp chí điện tử Lý luận chính trị

   + Political Theory Online Journal

Ngoài các số thường kỳ, hằng năm, Tạp chí mở thêm các số chuyên đề để phục vụ nhu cầu của cộng tác viên, độc giả.

Tập thể cán bộ Tạp chí Lý luận chính trị. Ảnh chụp tháng 3-2021.

Thông tin tuyên truyền