Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học viên đào tạo sĩ quan Quan hệ quốc tế về quốc phòng hiện nay
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:37
7655 Lượt xem

Phát triển năng lực tư duy phản biện cho học viên đào tạo sĩ quan Quan hệ quốc tế về quốc phòng hiện nay

NCS HOÀN VĂN TUYÊN

Học viện Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Sau khi đưa ra quan niệm về năng lực tư duy, phát triển năng lực tư duy phản biện, vai trò, nội dung, sự cần thiết phải phát triển năng lực tư duy phản biện, bài viết đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát triền năng lực tư duy phản biện trong học tập, rèn luyện của học viên đào tạo sĩ quan Quan hệ quốc tế về quốc phòng hiện nay.

Từ khóa: Tư duy, tư duy phản biện, năng lực tư duy phản biện.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền