Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc, miền núi
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:38
7632 Lượt xem

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc, miền núi

TRẦN THÙY LINH

Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông,

Đại học Thái Nguyên

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Trong hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội, nâng cao kiến thức pháp luật có vị trí đặc biệt quan trọng. Hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân là nền tảng của hệ thống chính trị và nếp sống văn hóa của mỗi người. Bài viết tập trung làm rõ những cách thức giáo dục kiến thức pháp luật đối với cán bộ cấp xã và nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp xã và nhân dân vùng đồng bào dân tộc, miền núi hiện nay.

Từ khóa:  ý thức pháp luật, cán bộ cấp xã, miền núi phía Bắc, nâng cao ý thức pháp luật.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền