Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:44
8383 Lượt xem

Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh

TS ĐINH VĂN THỤY

Viện Triết học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt Nam đã bao hàm nhiều đặc trưng cốt lõi của quản trị hành chính công. Chính vì vậy, việc cải thiện PAPI có ý nghĩa về nhiều mặt, góp phần làm cho quản trị của chính quyền địa phương (CQĐP) thích ứng với yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới. Trên cơ sở đánh giá PAPI trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Từ khóa: PAPI, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền