Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vĩnh Phúc thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 14:05
8909 Lượt xem

Vĩnh Phúc thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

TRẦN VĂN HÒA

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

(LLCT) - Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh phúc đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Ngày 14-10-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2866/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền