Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Năng lực thực tiễn của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường quân đội
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:50
7792 Lượt xem

Năng lực thực tiễn của giảng viên khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường quân đội

ThS NGUYỄN ĐỨC TUYÊN

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Đối với giảng viên khoa học xã hội và nhân văn, cùng với năng lực tư duy lý luận, năng lực sư phạm, năng lực thực tiễn không chỉ là đòi hỏi mang tính nội tại mà còn là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong điều kiện xây dựng nhà trường thông minh tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Từ khóa: đào tạo, bồi dưỡng; năng lực thực tiễn; giảng viên khoa học xã hội và nhân văn; nhà trường quân đội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền