Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Gắn công tác đánh giá cán bộ với bình xét thi đua, khen thưởng ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:58
7697 Lượt xem

Gắn công tác đánh giá cán bộ với bình xét thi đua, khen thưởng ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS NGÔ THỊ HẢI ANH

Vụ Tổ chức - Cán bộ,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, công tác đánh giá cán bộ ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có nhiều đổi mới, trong đó có sự gắn kết với công tác thi đua, khen thưởng. Bài viết nêu khái quát những ưu điểm chủ yếu của công tác đánh giá cán bộ và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc gắn công tác đánh giá cán bộ với việc bình xét thi đua, khen thưởng ở Học viện.

Từ khóa: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đánh giá cán bộ; bình xét thi đua, khen thưởng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền