Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng trong Chiến dịch phòng không tháng 12-1972
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 12:08
3438 Lượt xem

Bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng trong Chiến dịch phòng không tháng 12-1972

Thượng tướng, TS LÊ HUY VỊNH

Ủy viên Trung ương Đảng,

Ủy viên Quân ủy Trung ương,

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Chiến dịch phòng không tháng 12-1972 bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố ở miền Bắc có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của quân và dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân miền Bắc đã đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, buộc nhà cầm quyền Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút quân về nước. Thắng lợi này bắt nguồn từ nhiều yếu tố tạo thành, trong đó về nhân tố quyết định là sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược sắc bén của Đảng và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Chiến dịch phòng không tháng 12-1972; sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền